Prva stručna konferencija- “Izazovi i perspektive u oblasti prevencije ovisnosti”

Današnje generacije djece i mladih odrastaju u vremenu u kojem su izloženi različitim ponašanjima, ali i supstancama koje izazivaju ovisnost ili su rizična za njihov zdrav razvoj. U ovdašnjem društvenom ambijentu, koji potiče konzumerističke i hedonističke stilove života više nisu u pitanju samo legalizirane i ilegalizirane psihoaktivne supstance, nego sva destruktivna i rizična ponašanja kao što su bijeg u virtualni svijet interneta, igara na sreću, pametnih telefona i dr.

Već se dugo godina u naučnim i praktičnim sferama vodi rasprava koji pristupi prevencije su najučinkovitiji, posebno u domenu univerzalnih intervencija.

Pročitajte više

Svjetski dan zdravlja 2019.- “Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom- ljudski resursi u zdravstvenom sektoru u Federaciji BiH”

Ključne poruke Svjetske zdravstvene organizacije

  • Barem polovina svjetske populacije još uvijek nema potpunu pokrivenost esencijalnim zdravstvenim uslugama.
  • Oko 100 miliona ljudi se još uvijek nalazi u ekstremnom siromaštvu (po definiciji imaju na raspolaganju 1,90$ dnevno) a moraju platiti troškove zdravstvene zaštite.
  • Preko 800 miliona ljudi (oko 12% svjetske populacije) troši najmanje 10% svog kućnog budžeta za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite.
  • Sve zemlje članice UN-a su se opredijelile da ostvare univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom do 2030. godine, kao dio Ciljeva održivog razvoja.
Pročitajte više

Obavijest o obilježavanju Svjetskog dana zdravlja 2019.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH organizira okrugli sto na temu: „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom– ljudski resursi u zdravstvenom sektoru u Federaciji BiH„ koji će se održati u četvrtak, 04.04.2019. godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. Vukovarska 46, Mostar.

 

Pročitajte više