Održan okrugli stol “Od farme do trpeze” povodom Svjetskog dana zdravlja

image-47f631081c9eaa286aa42793c24352bce65d0bd845ef0ad669dce7753cc0576a-VU prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH danas je održan okrugli stol o temi “Od farme do trpeze” povodom Svjetskog dana zdravlja.
Stručnjaci iz oblasti zdravstva su razmijenili iskustva o trendovima i kretanjima, te o naporima za unapređenje sistema sigurnosti hrane koji se poduzimaju kod nas i u svijetu.
Namjera je bila da se promovira sigurnost hrane i pet ključnih elemenata bitnih za očuvanje njene sigurnosti (održavanje čistoće, odvajanje sirovog od kuhanog, temeljito kuhanje hrane, čuvanje hrane na sigurnim temperaturama, korištenje sigurne vode i sigurne sirove namirnice).
Poručeno je da BiH ima ispravan i kontinuiran monitoring kad je u pitanju ispravnost hrane i vode za piće što omogućava blagovremeno reagiranje u situacijama kada je to neophodno.

Pročitajte više

Svjetski dan zdravlja (07.04.)

Od farme do trpezeU skladu sa odlukom Prve svjetske zdravstvene skupštine i pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u svijetu se, a i kod nas, kontinuirano obilježava Svjetski dan zdravlja. Svjetski dan zdravlja obilježava se sedmog aprila (07.04.) a cilj mu je da se skrene pažnja javnosti na prioritetne oblasti koje imaju značaj za zdravlje.
Kako je u eri globalizacije potreba jačanja sistema sigurnosti hrane sve važnija, tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja posvećena je sigurnosti hrane i promovisanju napora za unapređenje sigurnosti hrane „od farme do trpeze“.

Tim povodom, 07.04.2015. godine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH organizira okrugli stol na temu sigurnost hrane, na kome će relevantni partneri razmijeniti iskustva o trednovima i kretanjima, te o naporima za unapređenje sistema sigurnosti hrane koji se poduzimaju kako kod nas, tako i na međunarodnom planu.

Pročitajte više

Obilježen Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

IMG_20150324_101617~2„Svake godine 9 miliona ljudi oboli od tuberkuloze. Tri miliona ljudi ne dobije potrebnu skrb. Pomozite nam da dođemo do njih“.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze danas je u Sarajevu održana konferencija za novinare predstavnika iz obasti zdravstva s ciljem podizanja svijesti o tuberkulozi, jednim od vodećih svjetskih zdravstvenih izazova s 9 miliona novooboljelih i gotovo 1.5 miliona smrtnih slučajeva svake godine.
Ovogodišnji Dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se pod sloganom “Dosegnuti tri miliona. Dosegnuti, liječiti i izliječiti sve oboljele”.
Obilježavanju ovog dana priključio se i ZZJZFBiH, kao ustanova od posebne važnosti za implementaciju sekundarnog I tercijarnog nivoa javnozdravstvene djelatnosti na području Federacije BiH, s fokusom na kontrolu zaraznih bolesti, zdravstvenu promociju i prevenciju bolesti.

Pročitajte više

Svjetski dan voda 22. mart 2015. – „Voda i održivi razvoj“

VODAObilježavanje Svjetskog dana voda je jedan od načina kako na globalnom nivou, u duhu održivog razvoja, podići svijest o važnosti upravljanja vodom za sadašnje i buduće generacije i apelirati za pomoć velikom dijelu svjetske populacije kojoj je iz mnogih razloga nedostupna zdravstveno ispravna voda za piće. Tema Svjetskog dana voda za 2015. godinu je „Voda i održivi razvoj“. Konceptu održivog razvoja danas pripada centralno mesto u razmatranju dugoročne perspektive opstanka i napretka čovječanstva. Održivost, ili održivi razvoj, javlja se ne samo kao preduslov, već i kao krajnji cilj efikasne organizacije brojnih ljudskih aktivnosti na Zemlji. 

Pročitajte više

Preporuke za putnike i hodičasnike koji su boravili na Bliskom Istoku gdje je registriran Bliskoistočni respiratorni sindrom – korona virus (MERS-CoV)

Putnici kојi su boravili nа Bliskom Istоku, Аrаbiјskоm pоluоtoku i susjеdnim zеmljama, pоtrеbnо је dа budu upоznаti sa rizikom od infekcije izazvane korona virusom MERS CoV!

 Štа је Bliskоistоčni rеspirаtоrni sindrоm (MERS-CoV)?

Bliskоistоčni rеspirаtоrni sindrоm (MERS-CoV) је akutna,  rеspirаtоrnа bоlеst kоја  se manifestira simptomima poput temperature, groznice, kašlja, problemima sa disanjem. Kliničkа slikа mоžе vаrirаti оd blаgе i аsimptоmаtskе infеkciје dо tеškе fоrmе bоlеsti, s mоgućim smrtnim ishоdоm. Оsоbа mоžе biti zаrаžеnа, а dа nе ispоljаvа simptоmе bоlеsti i prеdstаvljа izvоr infеkciје zа drugе оsjеtljivе оsоbе.Upala pluća je čest nalaz kod oboljelih. Gаstrоintеstinаlni simptоmi, uključuјući prоliv, tаkоđе su rеgistrirani  kоd ovih pаciјеnаtа. Tеškа fоrmа bоlеsti mоžе uzrоkоvаti rеspirаtоrnu insuficiјеnciјu kоја zаhtijеvа mеhаničku vеntilаciјu i tretman u јеdinici intеnzivnе njеgе. Оsоbе s pоvеćаnim rizikоm оd rаzvоја tеškе fоrmе bоlеsti izazvane ovim virusom su оsоbе sа hrоničnim pоrеmеćајimа respiratornog  sistеmа, mеtаbоličkim pоrеmеćајimа (uključuјući prijе svеgа šеćеrnu bоlеst), bоlеsnici s bubrеžnоm insuficiјеnciјоm, bоlеsnici sа mаlignim tumоrimа, stаriје оsоbе, kао i оsоbе sа оslаbljеnim imunоlоškim sistеmоm. Osjetljivost je opća. Oboljeli su svih dobnih skupina (od 1-99 godina). Smrtnost je 30-40%.

Pročitajte više