Obavijest za stažere- magistre farmacije

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje obaveznog pripravničkog staža za magistre farmacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, i to:

 1.   OMANOVIĆ EMIR
 2.   HADŽIGRAHIĆ BELMA
 3.   MEHMEDOVIĆ AMRA
 4.   ĆERIM ALMA
 5.   POBRIĆ ERNA
 6.   MAŠIĆ ZINAIDA
 7.   BAREŠIĆ VALENTINA
 8.   SELIMOVIĆ ALMEDINA
 9.   HASIĆ ZENAIDA
 10.   MISKIN MILICA
 11.   TABAK ALDIJANA
 12.   HOZIĆ EMA
 13.   BUŠEVAC JASMINA
 14.   AVDIČEVIĆ AZUR
 15.   ALIBEGOVIĆ SARAH
 16.   KULAŠ STEFAN
 17.   DŽEMIDŽIĆ NEJRA
 18.   TICA IRMA
 19.   HODŽIĆ AMRA
 20.   TOROMANOVIĆ AIDA
 21.   JUKIĆ SAIRA

Predavanja će se održati u utorak, 16.05.2017. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

 

Pročitajte više

Europski tjedan/sedmica imunizacije 2017.

cijepljenje_23Od  24. do 30. aprila 2017. godine, obilježava se dvanaesti po redu tjedan/sedmica imunizacije u Europskom regionu, koja se u Federaciji BiH obilježava pod sloganom „ Imunizacija je važna“.

Tjedan/sedmica imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, u suradnji sa zemljama članicama i partnerima, sa idejom da se pažnja opće javnosti i zdravstvenih radnika usmjeri na značaj i neophodnost imunizacije.

Osnovni cilj ovih aktivnosti  je povećati svijest o potrebi i pravu svakog djeteta da se zaštiti od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Poruka o značaju imunizacije u zaštiti zdravlja i života svakog djeteta treba stići do svakog pojedinca, na način da vakcina bude dostupna svima i da se osigura potpun obuhvat imunizacijom.

Pročitajte više

Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom

mis_1399828946Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom, poznata  kao “mišja groznica“, je akutna virusna bolest od koje godišnje u svijetu oboli između 150 i 200 hiljada ljudi, s tendencijom porasta novooboljelih. Bolest počinje naglo,visokom temperaturom, krvarenjima i oštećenjem rada bubrega, a često zahtijeva i bolničko liječenje.

“Mišja groznica” se, ipak, najčešće javlja kao blago oboljenje, slično prehladi ili gripi. U malom procentu inficiranih, bolest može imati teži tok, sa izraženim krvarenjima i razvijenim hemoragičnim sindromom, kada zahtijeva bolničko liječenje. Smrtni ishod kod teških oblika bolesti se javlja u 5 do 10 procenata.

Slična bolest sa različitim kliničkim manifestacijama opisana je širom svijeta. Endemska (stalna prirodna žarišta ) se nalaze u Europi i Aziji. Kao endemska bolest stalno je prisutna sa različitom učestalošću od godine do godine. Najčešće se registriraju pojedinačni slučajevi bolesti, bolest se rjeđe javlja u vidu epidemija. Kod nas se bolest najčešće registrira u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Srednje-bosanskom kantonu, a registrirani su slučajevi i na području Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pročitajte više