Rak dojke, rak cerviksa

U Europi se rak dojke otkriva u jedne četvrtine svih novooboljelih oboljelih žena od raka (25,5%). Rak dojke uzrokuje smrt kod 17,5% umrlih žena od raka. Ako se bolest otkrije u ranom stadiju,  može se izliječiti više od 90% bolesnica!

Niti jedna žena danas ne bi smjela umrijeti od raka vrata maternice zato što se redovitim ginekološkim pregledima i uzimanjem papa obriska jedanput godišnje može na vrijeme otkriti te uspješno liječiti.

Pročitajte više

Spriječimo nasilje

„Nasilje u obitelji je bilo koje djelo koje nanosi tjelesnu, duševnu, seksualnu ili ekonomsku štetu ili patnju, kao i prijetnje takvim djelima, ili propuštanje jednakopravnosti u javnoj i privatnoj sferi života.“

(Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, čl.6) FBiH

Spriječimo nasilje

Pročitajte više

Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja, 07. april/travanj 2008. godine

ZAŠTITIMO ZDRAVLJE OD KLIMATSKIH PROMJENA

Klimatske promjene su danas, bez sumnje, jedan od najvećih izazova našeg vremena. One su direktna prijetnja nekim od fundamentalnih determinanti zdravlja kao što su hrana, zrak, voda. Suočeni s ovom opasnošću, Svjetska zdravstvena organizacija u povodu, 07.aprila/travnja, Svjetskog dana zdravlja želi skrenuti pažnju najšire javnosti na problem koji je od najvećeg značaja za globalno zdravlje.

Pročitajte više

Program prevencije faktora rizika

«PROGRAM PREVENCIJE FAKTORA RIZIKA U TIMOVIMA OBITELJSKE MEDICINE I LJEKARA OPĆE MEDICINE ZA REGISTRIRANE PACIJENTE U KANTONU SARAJEVO I ZAPADNO-HERCEGOVAČKOJ ŽUPANIJI”.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BIH je u periodu 2006-2007. godine bio glavni implementator «Programa prevencije faktora rizika utimovimaobiteljskemedicineiljekaraopćemedicinezaregistriranepacijenteuKantonuSarajevoiZapadnohercegovačkoj županiji”.

Pilotprojekatjepokazaopunusvrsishodnosttepotvrdioznačajbudućihprogramskihpreventivnihaktivnostiipotrebunjihovogproširenjenaostalekantonei županije. Federalnoministarstvozdravstvajetakođe, podržalooveaktivnostiizProjektasciljemdaseonenastavealiuzobavezuredovneevaluacijeianalizepreventinogradasvihtimovaobiteljskemedicineinjihovogutjecajanaunapređenjazdravstvenogstanjastanovništva.

Pročitajte više

Svjetski dan borbe protiv raka, 04. Februar/Veljača 2008.

DJETINJSTVO BEZ DUHANSKOG DIMA

Širom svijeta, 4. februar/veljača se obilježava kao  Svjetski dan borbe protiv raka koji je ove godine pod sloganom„ I ja volim svoje djetinjstvo bez duhanskog dima„  posvećen značaju zaštite zdravlja djece i prava na odrastanje u sredinama i okruženjima gdje su zaštićeni od izloženosti  duhanskom dimu od strane drugih.

Pročitajte više