Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će se održati u ponedjeljak, 10.07.2017. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Napominjemo da u mjesecu avgustu neće biti organizirana nastava za specijalizante.

Pročitajte više

Obavještenje za magistre farmacije

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje obaveznog pripravničkog staža za magistre farmacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i to:

 1.   OMANOVIĆ EMIR
 2.   HASIĆ ZENAIDA
 3.   MISKIN MILICA
 4.   TOROMANOVIĆ AIDA
 5.   MAHMUTOVIĆ MIRHETA
 6.   KARUPOVIĆ LEJLA
 7.   LISIČIĆ NEGRA
 8.   MURATBEGOVIĆ ALDIN
 9.   ŽUJO AMILA
 10.  MARJANOVIĆ IVANA
 11.  DADANOVIĆ DINA
 12.  KAVAZOVIĆ ALDIJANA
 13.  HOZIĆ EMA

Predavanja će se održati u ponedjeljak, 12.06.2017. sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Ukoliko ima još zainteresiranih magistara farmacije za obavljanje staža prije ljetne pauze, a nisu na spisku, molimo vas da hitno pošaljete uputnicu na fax Zavoda (033 564 602) te da na predavanja dodjete prije 10 sati, radi evidencije.

Napominjemo da u mjesecu avgustu neće biti organiziran termin za predavanja.

 

Pročitajte više

Evropski tjedan imunizacije 2017.

20170425_102150Od 24. do 30. aprila 2017. godine, obilježava se dvanaesti po redu tjedan/sedmica imunizacije u Europskom regionu, koja se u Federaciji BiH obilježava pod sloganom „ Imunizacija je važna“.
Tim povodom, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i UNICEF-om, obilježili su ovaj tjedan stručnim skupovima, sastancima stručnih savjetodavnih tijela za imunizaciju i zarazne bolesti, kao i sastancima sa vodećim ekspertima iz ove oblasti iz Europskog ureda SZO, te su predložene mjere za povećanje obuhvata imunizacijom u Federaciji BiH.
Na centralnom skupu koji je održan 25.04.2017. godine, na kojem je prisustvovalo više od 80 sudionika, pedijatara, epidemiologa, medicinskih sestara i tehničara, i drugih zdravstvenih djelatnika, izražena je zabrinutost zbog pada procijepljenosti u Federaciji BiH, identificirani su neki od čimbenika koji su do toga doveli, te je predloženo niz mjera kako bi se vratilo povjerenje javnosti i podigao procenat cijepljenih.

Pročitajte više

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

zaštita na raduSvjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se diljem svijeta s ciljem unaprijeđenja zaštite na radu, odnosno smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i  bolesti u vezi s radom.

Tema 2017. je poboljšati prikupljanje i korištenje podataka sigurnosti i zdravlja na radu.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se svake godine 28.04.  počev od  1996.godine.  Ovaj datum, 28. april, se širom svijeta obilježava kroz razne kampanje i kao Međunarodni dan sjećanja na stradale i povrijeđene radnike, kao aktivnost svjetskog pokreta radnika, s ciljem odavanja počasti žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Međunarodna organzacija rada (MRO) uključuje se u globalnu kampanju na zahtjev Pokreta sindikalnih organzacija, od 2003. godine, promovirajući stvaranje globalne preventivne kulture sigurnosti i zdravlja na radu, izvršavajući svoje obaveze i odgovornost za sprječavanje smrtnosti, povreda na radu i bolesti u vezi s radom, te osiguranjem bezbjednog povratka svojim domovima i  porodicama svim radnicima nakon radnog dana.

Pročitajte više

Obavijest za stažere- magistre farmacije

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje obaveznog pripravničkog staža za magistre farmacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, i to:

 1.   OMANOVIĆ EMIR
 2.   HADŽIGRAHIĆ BELMA
 3.   MEHMEDOVIĆ AMRA
 4.   ĆERIM ALMA
 5.   POBRIĆ ERNA
 6.   MAŠIĆ ZINAIDA
 7.   BAREŠIĆ VALENTINA
 8.   SELIMOVIĆ ALMEDINA
 9.   HASIĆ ZENAIDA
 10.   MISKIN MILICA
 11.   TABAK ALDIJANA
 12.   HOZIĆ EMA
 13.   BUŠEVAC JASMINA
 14.   AVDIČEVIĆ AZUR
 15.   ALIBEGOVIĆ SARAH
 16.   KULAŠ STEFAN
 17.   DŽEMIDŽIĆ NEJRA
 18.   TICA IRMA
 19.   HODŽIĆ AMRA
 20.   TOROMANOVIĆ AIDA
 21.   JUKIĆ SAIRA

Predavanja će se održati u utorak, 16.05.2017. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

 

Pročitajte više