Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja, 07. april/travanj 2008. godine

ZAŠTITIMO ZDRAVLJE OD KLIMATSKIH PROMJENA

Klimatske promjene su danas, bez sumnje, jedan od najvećih izazova našeg vremena. One su direktna prijetnja nekim od fundamentalnih determinanti zdravlja kao što su hrana, zrak, voda. Suočeni s ovom opasnošću, Svjetska zdravstvena organizacija u povodu, 07.aprila/travnja, Svjetskog dana zdravlja želi skrenuti pažnju najšire javnosti na problem koji je od najvećeg značaja za globalno zdravlje.

Pročitajte više

Program prevencije faktora rizika

«PROGRAM PREVENCIJE FAKTORA RIZIKA U TIMOVIMA OBITELJSKE MEDICINE I LJEKARA OPĆE MEDICINE ZA REGISTRIRANE PACIJENTE U KANTONU SARAJEVO I ZAPADNO-HERCEGOVAČKOJ ŽUPANIJI”.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BIH je u periodu 2006-2007. godine bio glavni implementator «Programa prevencije faktora rizika utimovimaobiteljskemedicineiljekaraopćemedicinezaregistriranepacijenteuKantonuSarajevoiZapadnohercegovačkoj županiji”.

Pilotprojekatjepokazaopunusvrsishodnosttepotvrdioznačajbudućihprogramskihpreventivnihaktivnostiipotrebunjihovogproširenjenaostalekantonei županije. Federalnoministarstvozdravstvajetakođe, podržalooveaktivnostiizProjektasciljemdaseonenastavealiuzobavezuredovneevaluacijeianalizepreventinogradasvihtimovaobiteljskemedicineinjihovogutjecajanaunapređenjazdravstvenogstanjastanovništva.

Pročitajte više

Svjetski dan borbe protiv raka, 04. Februar/Veljača 2008.

DJETINJSTVO BEZ DUHANSKOG DIMA

Širom svijeta, 4. februar/veljača se obilježava kao  Svjetski dan borbe protiv raka koji je ove godine pod sloganom„ I ja volim svoje djetinjstvo bez duhanskog dima„  posvećen značaju zaštite zdravlja djece i prava na odrastanje u sredinama i okruženjima gdje su zaštićeni od izloženosti  duhanskom dimu od strane drugih.

Pročitajte više