PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO U CILJU PREVENCIJE ZDRAVSTVENIH PROBLEMA IZAZVANIH VISOKIM TEMPERATURAMA

Posljednjih dana, suočeni smo sa veoma visokim temperaturama koje izazivaju zdravstvene probleme kod velikog broja ljudi. Hronični bolesnici (srčani, plućni, bubrežni, dijabetičari, osobe sa visokim pritiskom itd.), starije osobe, djeca i trudnice, predstavljaju rizične grupe stanovništva koje su posebno osjetljive na visoke temperature, zbog čega zahtijevaju posebnu pažnju pri provođenju zaštitnih mjera. Osim toga, zdravo radno aktivno stanovništvo i omladina, koji najveći dio dana provode na otvorenom prostoru,

Pročitajte više

Programi KPE, po razinama i grupama, do kraja 2013.

Zavod za javno zdravstvo FBiH i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao partneri u provedbi KPE, do kraja 2013. godine planiraju provesti edukacije: za jednu grupu do 25 kandidata, za naprednu razinu edukacije – SHCE-3; za jednu grupu do 25 kandidata, za srednju razinu edukacije – SHCE-2 i za dvije grupe do 25 kandidata, za osnovne razine edukacije SHCE-1 u terminima definiranim Programom edukacije.

Pročitajte više

PREGLED ISPITIVANJA URANA U PODRUČJU HADŽIĆA

Zavod za javno zdravstvo FBIH, Centar za zaštitu od zračenja, u Odjelu za kontrolu ekspozicije stanovništva, bavi se ispitivanjem osiromašenog urana na području Hadžića.

Tokom 2003. godine, prema Planu aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (RHB-jedinicu FUCZ čine uposlenici ZZJZFBiH), obavljena su mjerenja na 37 lokaliteta u FBiH. Rezultati terenskog i laboratorijskog rada su potvrdili postojanje kontaminacije na dvije lokacije: TRZ Hadžići i kasarna Žunovnica na području Federacije BIH.

Pročitajte više

31.05.2013 – Svjetski dan borbe protiv pušenja

315-1Zabrana reklamiranja, promocije i sponzorstva

315-2„Oslobodite se“  – ovo je poruka Svjetske zdravstvene organizacije(SZO) vladama zemalja članica povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv pušenja, koji se širom svijeta obilježava 31.05.2013. godine.

Iako je u članu 13 dokumenta Okvirne Konvencije o kontroli duhana sadržana obaveza zemalja članica i potpisnica ovog dokumenta  da uvedu potpune zabrane reklamiranja, promocije i sponzorstva duhanske industrije i njihovih proizvoda, još uvijek samo  19 zemalja ili  samo 6% globalnog stanovništva je uspjelo ovo postići, dok ogromna većina zemalja još uvijek ulaže napore u jačanju nacionalnih zakonodavstva kako bi postigli kompletnu zabranu reklamnih aktivnosti proizvođača duhanskih proizvoda.

Pročitajte više