Obilježavanje Sedmice dojenja 2013. godine

Podrška dojenju: blizu majkama

S ciljem unapređenja zdravlja djece, a u skladu s globalnom strategijom SZO i UNICEFa o  unapređenju dojenačke ishrane, na području Federacije BiH je i ove godine u prvoj sedmici avgusta/kolovoz kao i prvoj sedmici oktobra/listopad,  obilježena Svjetska sedmica dojenja.

Cilj ovogodišnje Sedmice dojenja, uz moto “Podrška dojenju: blizu majkama”je bio da se   skrene pažnja na značaj podrške „majke – majkama“ pri uspostavljanju i održavanju ovog načina ishrane beba, da se javnost informira o  značaju ove aktivnosti, kao i da se ohrabre i educiraju svi koji podržavaju dojenje,  kako bi mogli dali podršku majkama i bebama.

Pročitajte više

Međunarodni dan starijih osoba 2013.

dan-starijih

„Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje“

Obilježavanjem međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti da države starijim članovima društva osiguraju što kvalitetnije zadovoljenje njihovih potreba i omoguće aktivno sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se kod nas i u svijetu 01. listopada/oktobra, Odlukom Glavne Skupštine Ujedinjenih naroda, od 14. prosinca 1990. godine. Cilj je naglasiti važnost osiguranja uvjeta životne sredine prilagođene potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi (osoba starijih od 65 godina).

Pročitajte više

SKLADIŠTENJE RADIOAKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

             Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu rješenja Federalnog ministarstva zdravstva, redovno provodi aktivnosti u oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja, na prostoru Federacije.Takođe, Federalni zavod za javno zdravstvo posjeduje i licence za obavljanje poslova iz djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od zračenja za područje BiH koje su izdate od strane Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Pročitajte više