“Izazovi u promociji prava, obaveza i odgovornosti pacijenata”

udruzenjePovodom obilježavanja godišnjice rada Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, Sekcija za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ), organizirala je danas okrugli stol na temu “Izazovi u promociji prava, obaveza i odgovornosti pacijenata“.

Pročitajte više

Informacija za magistre farmacije

Obavještavamo Vas da je termin za predavanja za pripravnički staž za magistre farmacije 12.05.2016. s početkom u 10:00 u Sali Biblioteke, po ustaljenom rasporedu predavanja:

Uvod 9:45 – 10:00 Dr Dančević-Gojković Milka
Služba statistikeZdravstveno statistički informacioni sistem 10:00 Dr Tahirović Senada
Služba socijalne medicine I organizacije zdravstvoZdravstveno stanje stanovništva FBiH, I organizacija zdravstvene zaštite 11:00 Dr Maksumić- Dizdarević Adnana
Služba epidemiologijeHladni lanac-čuvanje vakcina 12:00 Dr Mulaomerović Mirsada
Služba higijeneHigijena i zdravstvena ekologija u zdravstvenom sistemu 13:00 Dr Vilić-Švraka Aida
Služba promocije zdravljaPromocija zdravlja u radu farmaceuta u zajednici 14:00 Dr Dančević-Gojković Milka
Potpisivanje knjižica Dr Ramić-Čatak Aida

Obavezno donijeti stažerske knjižice

Spisak prijavljenih:

Pročitajte više

Europski tjedan imunizacije 2016.

IMUNIZACIJA-300x189Ovogodišnji Europski tjedan imunizacije usklađen je sa obilježavanjem Svjetskog tjedna imunizacije, a koji se obilježava 24-30. travnja 2016. godine. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Unicefom u BiH i ove godine obilježava tjedan imunizacije nizom aktivnosti čiji je cilj povećati svijest o značaju imunizacije u zaštiti zdravlja svakog pojedinca u BiH, regionu, pa i u svijetu. Poruka o značaju imunizacije u zaštiti zdravlja i života svakog djeteta treba stići do svakog pojedinca na način da vakcina bude dostupna svima i da se osigura potpun obuhvat imunizacijom.

Pročitajte više

Potpisan ugovor o saradnji izmedju Asocijacije XY i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

MentalnoU ponedeljak, 25.04. 2016. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH potpisan je ugovor o međusobnoj saradnji između Asocijacije XY i ZZJZ FBiH. Asocijacija XY u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji finansira Vlada Švicarske Konfederacije, provodi aktivnosti dodjele grantova centrima za mentalno zdravlje za provedbu preventivno-promotivnih programa u lokalnim zajednicama.

Pročitajte više