Svjetski dan duševnog zdravlja

“Depresija- Globalna kriza”

Obilježavanjem Svjetskog dana duševnog zdravlja, 10. oktobra/listopada, već dvadesetak godina usmjerava se pogled svijeta i podiže svijest javnosti o duševnim oboljenjima i duševnom zdravlju. Duševno zdravlje je jedan od osnovnih dijelova općeg zdravlja i temeljnog ljudskog prava na dostojanstven život. Duševne bolesti i smetnje su široko prisutne u našem okruženju; svaka šesta osoba u svijetu će osjetiti smetnje koje se tiču ličnog duševnog zdravlja, a utječu na njezinu/njegovu porodicu ili sredinu u kojoj živi i radi.

Pročitajte više

Zdravstveni uslovi i preporuke za hodočasnike u Meku(Hadž), Saudijska Arabija

Ministarstvo zdravstva Kraljevine Saudijske Arabije izdalo je, kao i svake godine, niz zdravstvenih zahtijeva i preporuka za ulazne vize za Hadž i Umru u 2012. godine. Ova informacija, objavljena u Weekly Epidemiological Record časopisu SZO-a, je obavještenje za posjetioce o svim uslovima potrebnim za ulazak u Saudijsku Arabiju; ne implicira da SZO odobrava sve mjere koje su propisane. Takođe, najveći dio tih obaveza i preporuka se odnosi na hodočasnike iz Afrike, Azije i Amerike, a jedan manji dio odnosi se i na hodočanike iz Evrope, odnosno iz Bosne i Hercegovine…

Preporuke za Hadž

Pročitajte više

29. septembar/rujan 2012. Svjetski dan srca

Vodeći uzrok smrti, danas su, u svijetu kardiovaskularne bolesti (KVB). Svake godine se izgubi 17.3 miliona života od ovih oboljenja, a prema procjenama SZO, do 2030. očekuje se da broj umrlih bude čak 23 miliona.  Faktori rizika koji opasno doprinose  pojavi kroničnih bolesti poput bolesti srca i moždanog udara, uključuju povišeni krvni tlak/pritisak, masnoće i šećer u krvi, pušenje, neadekvatan unos voća i povrća, prekomjerna tjelesna težina i nedovoljna fizička aktivnost.

Visoka stopa faktora rizika koji su vodeći uzroci smrti stanovništva prisutna je i u Federaciji i u cijeloj zemlji (više u Izvještaju o zdravstvenom stanju stanovništva FBiH 2011. https://www.zzjzfbih.ba/publikacije/izvjestaji/). Stopa umiranja usljed vaskularnih bolesti u svim dobnim skupinama sa 370/100 000 i zastupljenošću od 52,4% uzroka svih smrti 2011. u Federaciji postavlja ih na vodeće mjesto smrti. Od navedenih oboljenja umrlo je nešto više žena (53,2%) nego muškaraca (46,8%).

Pročitajte više

IZMJENA TERMINA POČETKA EDUKACIJE IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA!

Obavještavamo Vas da se zbog nedovoljnog broja na vrijeme prijavljenih kandidata sa kompletnom potrebnom dokumentacijom odgađa početak edukacije iz zdravstvenog menadžmenta.

Za oba nivoa SCHE-1 i SCHE-2 nastava počinje 05.-06.oktobar/listopad 2012. godine.

Zadnji dan za podnošenje prijava je 26.  septembar/rujan 2012. godine  (do kraja radnog vremena). Prijavnice uz prateću dokumentaciju dostaviti u Federalno ministarstvo zdravstva, ul. Maršala Tita 9,  71 000 Sarajevo. Na koverti navesti: Dokumentacija za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Pročitajte više

PRIJAVNICA ZA KONTINUIRANU PROFESIONALNU EDUKACIJU IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA

Temeljem člana 152. stav 4., a u vezi sa članom 236. stav 1. alineja 28. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10), te Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/11),u daljnjem tekstu Pravilnik, Federalno ministarstvo zdravstva BiH, resursima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, organizira edukaciju prema Planu standardizirane edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (SHCE) iz Priloga br. 1 Pravilnika.

Saznaj više

Pročitajte više