Svjetski dan zaštite životne sredine 2017.

is2 “Povezivanje čovjeka i prirode”

Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se svake godine 5. juna u više od 100 zemalja. Na taj način organizacija UN širom svijeta razvija svijest o životnoj sredini i podstiče političku pažnju i akcije vezane za unaprijeđenje kvaliteta životne sredine. Na ovaj način se razvija ekološka svijest i skreće pažnja na posljedice pojedinih ljudskih aktivnosti, kao što su zagađivanje zraka, voda, zemljišta i uništavanje šuma, koje ugrožavaju život na Planeti.

Pročitajte više

Svjetski dan bez duhanskog dima 2017.

20170531_125722Povodom obilježavanja Svjetskog dana bez duhanskog dima, u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine jučer je otvorena izložba “Duhan- prijetnja razvoju u BiH”, koju je organiziralo Udruženja PROI, u suradnji sa Delegacijom EU u BiH, Švicarskom ambasadom i Svjetskom bankom. Federalno ministarstvo zdravstva i  Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, zajedno sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH, Crvenim križom Novo Sarajevo i Udruženjam Nautilus partneri su ovog događaja.

Nakon konferencije za medije, na kojoj su se obratili predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Udruženje PROI te šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, uslijedila je panel diskusija na kojoj je još jednom naglašena hitnost i nužnost uvođenja sveobuhvatnog zakona o kontroli duhana, te potreba za udruživanjem svih sektora i relevantnih institucija u adresiranju ovog problema i ispunjenju obveza propisanih Okvirnom konvencijom o kontroli duhana.

Pročitajte više

Svjetski dan bez duhanskog dima 2017.

cigaraeta-dim„Duhan – prijetnja razvoju“

Svake godine, širom svijeta 31.05. se obilježava kao Svjetski dan bez duhanskog dima. Ovo je međunarodno značajan datum, kada sve zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mobiliziraju sve relevatne ustanove u vladinom i nevladinom sektoru, sa ciljem podizanja javne svijesti o značaju intervencija usmjerenih na prevenciju pušenja kao vodeće bolesti ovisnosti, te jačanja dostupnosti programa odvikavanja i prestanka pušenja. Kako potrošnja duhana ima zdravstvene, socijalne i ekonomske posljedice na razvoj cijele zajednice, SZO i partnerske međunarodne organizacije su ujedinjeni u naporima efikasnih internacionalnih mehanizama kontrole duhana.

Ove godine pod sloganom “Duhan – prijetnja razvoju” SZO poziva zemlje članice na inteziviranje intersektorijalnih mjera kontrole duhana. Kroz poruke : „Duhan je prijetnja svima nama“, „Recimo NE pušenju“ i „Zaštitimo zdravlje, smanjimo siromaštvo i promovirajmo razvoj“ pozivaju se svi relevantni, sektori, ustanove, organizacije i pojedinci u jedinstveni front zaštite zdravlja stanovništva i razvoja zajednice od posljedica konzumacije duhanskih proizvoda.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će se održati u ponedjeljak, 10.07.2017. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Napominjemo da u mjesecu avgustu neće biti organizirana nastava za specijalizante.

Pročitajte više