Programi KPE, po razinama i grupama, do kraja 2013.

Zavod za javno zdravstvo FBiH i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao partneri u provedbi KPE, do kraja 2013. godine planiraju provesti edukacije: za jednu grupu do 25 kandidata, za naprednu razinu edukacije – SHCE-3; za jednu grupu do 25 kandidata, za srednju razinu edukacije – SHCE-2 i za dvije grupe do 25 kandidata, za osnovne razine edukacije SHCE-1 u terminima definiranim Programom edukacije.

Pročitajte više

PREGLED ISPITIVANJA URANA U PODRUČJU HADŽIĆA

Zavod za javno zdravstvo FBIH, Centar za zaštitu od zračenja, u Odjelu za kontrolu ekspozicije stanovništva, bavi se ispitivanjem osiromašenog urana na području Hadžića.

Tokom 2003. godine, prema Planu aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (RHB-jedinicu FUCZ čine uposlenici ZZJZFBiH), obavljena su mjerenja na 37 lokaliteta u FBiH. Rezultati terenskog i laboratorijskog rada su potvrdili postojanje kontaminacije na dvije lokacije: TRZ Hadžići i kasarna Žunovnica na području Federacije BIH.

Pročitajte više

31.05.2013 – Svjetski dan borbe protiv pušenja

315-1Zabrana reklamiranja, promocije i sponzorstva

315-2„Oslobodite se“  – ovo je poruka Svjetske zdravstvene organizacije(SZO) vladama zemalja članica povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv pušenja, koji se širom svijeta obilježava 31.05.2013. godine.

Iako je u članu 13 dokumenta Okvirne Konvencije o kontroli duhana sadržana obaveza zemalja članica i potpisnica ovog dokumenta  da uvedu potpune zabrane reklamiranja, promocije i sponzorstva duhanske industrije i njihovih proizvoda, još uvijek samo  19 zemalja ili  samo 6% globalnog stanovništva je uspjelo ovo postići, dok ogromna većina zemalja još uvijek ulaže napore u jačanju nacionalnih zakonodavstva kako bi postigli kompletnu zabranu reklamnih aktivnosti proizvođača duhanskih proizvoda.

Pročitajte više

Novi ciklus SHCE-3, prolongira se za jesen 2013.godine

Novi ciklus edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, napredni nivo SHCE-3, koji je trebao početi 31.05.2013.godine, zbog malog broja prijavljenih kandidata neće biti održan u predviđenom terminu, već se prolongira  za jesen 2013.godine. Novi termin početka nastave iz SHCE-3 bit će objavljen na web stranicama EFSA i ZZJZ F BiH do kraja VI mjeseca.

Pročitajte više