Povecanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju

f4U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH juče je održana stručna edukacija jedanaest centara za mentalno zdravlje o provedbi preventivnog programa pod nazivom: “Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju.”

Kroz razvoj preventivno-promotivnog  programa će se smanjiti rizični faktori i poboljšati protektivni faktori koji su namijenjeni vulnerabilnim grupama populacije i onima kod kojih postoji rizik da to postanu. Time ćemo u zajednici/školama postići navedena dva specifična cilja: ojačan školski kadar za kreiranje pozitivne školske klime i ojačani protektivni faktori kod učenika.

Pročitajte više

Svjetski dan osteoporoze 2016-“Volite svoje kosti-zaštitite svoju buducnost”

ostObilježavanjem Svjetskog dana osteoporoze, 20. listopada/oktobra svake godine, kontinuirano se naglašava važnost prevencije, dijagnostike i liječenja osteoporoze te drugih metaboličkih bolesti kostiju. Cilj je staviti bolesti kostiju, mišića i zglobova u globalnu agendu zdravlja preko zdravstvenih profesionalaca, medija, kreatora politika i cjelokupne javnosti.
Kampanja uz ovogodišnji Svjetski dan osteoporoze poziva javnost da poduzme rane aktivnosti za zaštitu zdravlja kostiju i mišića i s tim u svezi uživa u dobroj kavaliteti života i neovisnosti u kasnijoj dobi. Također poziva i autoritete iz oblasti zdravstva i liječnike na zaštitu zdravlja kostiju u njihovim zajednicama.
Osteoporoza je jedno od pet najčešćih hroničnih oboljenja i kao takva predstavlja jedan od najvažnijih zdravstvenih problema koji je nerijetko zanemaren. Usprkos mnogobrojnim opcijama liječenja, osteoporoza često ostaje nedijagnosticirana i neliječena.

Pročitajte više

Obavljanje staža za magistre farmacije

Obavljanje staža za magistre farmacije održaće se 20.10.2016., u 10:00 u Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

1. KAVGIĆ AIDA
2. PEZIĆ NADJA
3. MUJIĆ DINA
4. BOROZAN VEDRANA
5. KEŠKIĆ NEJRA
6. REDŽIĆ AMELA
7. NURKIĆ VANESA
8. KIŠNJI ALENA
9. ALIĆ MIRZA
10. SOFTIĆ ALISA
11. KULENOVIĆ AMELA
12. ČANČAR NEDMINA
13. BRKIĆ FATIMA
14. BEGANOVIĆ EDITA
15. SMAJIĆ-SOFTIĆ ALISA
16. SOFTIĆ FATIMA
17. MILOŠ MONIKA
18. MAREVAC NAIDA
19. PUŠKA TARIK
20. KOPAČIĆ NERMA
21. MURATOVIĆ KANITA
22. MEMIJA ALISA
23. MULAHALILOVIĆ RUBIN
24. MUSIĆ AMRA

Napomena: Prijavljivanje za naredni termin u sljedećem mjesecu je u toku.

Pročitajte više

“Dojenje- ključ održivog razvoja”

ssd-6-1U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavoda za javno zdravstvo KS i Udruženja za unapređenje dojenja IBFAN, u srijedu  je ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu održana akcija podjele promotivnih materijala.

Šefica odjela za higijenu Službe za zdravstvenu ekologiju iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr. Aida Filipović-Hadžiomeragić istakla je da se ovogodišnjom kampanjom nastoji podići svijest o vezi između dojenja i Ciljeva održivog razvoja,  na čije su se ispunjenje obavezali svjetski lideri u 2015. godini.

Pročitajte više

Obavijest za ljekare specijalizante

10/11.11.2016. neka se jave specijalizanti sa važečim Rješenjima FMZ-a o specijalizaciji koji trebaju obaviti:

– osnovnu teorijsku nastavu (svi)
– javno zdravstvo (specijalizanti porodične/obiteljske medicine)
– mentalno zdravlje u zajednici i socijalna psihijatrija (psihijatrija)

kako bismo mogli napraviti spiskove i grupe po navedenim segmentima edukacije.

Neophodno je prijaviti se putem maila m.dancevic@zzjzfbih.ba, kabinet.sa@zzjzfbih.ba, i faxom: 033 564 602 ili telefonski: 033 564 601 ili 564 614.

Pročitajte više