Visoke temperature i djelovanje UV zračenja – i dalje je potreban oprez!

Iako se u narednom periodu predviđa pad temperatura, i dalje je potreban oprez! Posebno zbog čiunjenice da smo, usljed nelagode koju izaziva, visoke temperature  itekako  svjesni, dok  djelovanja  ultravioletnog zračenja, nismo.

Ultravioletne zrake predstavljaju nevidljivi oblik sunčeve svjetlosti i ima ih tri vrste UVA,UVB i UVC.  Posebno štetne su UVA zrake, koje mogu prodrijeti ispod gornjeg sloja kože, te uzrokovati oštećenja vezivnog tkiva, čime se povećava rizik od razvoja karcionma kože. Dva najčešća tipa karcinoma kože su u velikom procentu izliječiva, dok je  melanom, treći najčešći tip, izuzetno opasan. UVB  zrake  ne prodiru tako duboko u kožu kao UVA ali također  mogu uzrokovati oštećenja kože, dok UVC zrake bivaju apsorbirane od strane ozonskog omotača, te ne dospijevaju na površinu zemlje i samim tim ne  predstavljaju rizik.

Pročitajte više

ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2011. godina

Podaci redovne zdravstveno statističke evidencije pokazuju da u Federaciji BiH u odnosu na vodeće uzroke oboljevanja  i smrtnosti stanovništva  dominiraju hronična oboljenja, koja  usljed troškova dijagnostike, terapije i  rehabilitacije oboljelih svake godine predstavljaju vodeće zdravstvene probleme i značajna opterećenja za limitirani budžet zdravstvenog sektora i zajednicu u cijelini.

Rezultati populacionih istraživanja koja je proveo Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potvrđuju  nepovoljne  trendove  životnog stila i  navika stanovništva, pri čemu dominiraju bolesti  ovisnosti (pušenje, alkoholizam, droge i psihotropne supstance), neadekvatna ishrana, prekomjerna težina i gojaznost kao i nedovoljno fizičke aktivnosti,  koji predstavljaju   ključne faktore rizika po zdravlje stanovništva Federacije BiH.

Takođe, pokazatelji vezani za okoliš i zdravlje ukazuju na neophodnost unapređenja sistema monitoringa i nadzora okolišnih faktora za zdravlje, sa ciljem unapređenja zdravlja na radnom mjestu, sigurnosti mjesta stanovanja, transporta  kao i očuvanja okoliša.

Zdravstveno stanje stanovništva u FBiH 2011.

Pročitajte više

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – Broj 6/2012

  • U razdoblju od 1.6. do 30.6.2012. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijavljeno je 1923 osoba oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti (Mb 82,22/100000 stanovnika), dok je u istom razdoblju prošle godine prijavljeno 2275 oboljelih (Mb 97,27/100000 stanovnika).
  • Broj oboljelih od crijevnih zaraznih bolesti je nešto manji nego predhodnog mjeseca (Mb 19,47/100000), najviše registriranih slučajeva je u Sarajevskom i Zeničko-dobojskom  kantonu .
  • I dalje se registriraju slučajevi  parotitisa. U promatranom razdoblju prijavljeno je 189 slučajeva, najviše u Tuzlanskom (73) i Zeničko-dobojskom (50) kantonu.

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – Juni 2012

Pročitajte više

5. juni/lipanj 2012. godine, SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svjetski dan životne sredine obilježava se svake godine 5. juna i predstavlja glavni instrument pomoću kojeg Ujedinjene nacije stimulišu podizanje globalne svijesti o značaju zaštite životne sredine i pozivaju na političku angažovanost i preduzimanje konkretnih mjera. Ovaj dan je prvi put obilježen 1972. godine, a njegov glavni cilj je obezbjediti čistiju, zeleniju i sjajniju budućnost za generacije koje dolaze. Ovogodišnji moto Svjetskog dana zaštite životne sredine je „Zelena ekonomija: Jesi li uključen?“

Klimatske promjene, ekonomska i energetska kriza nameću potrebu za korjenitim društveno-ekonomskim promjenama i to u pravcu tkz. „zelene ekonomije“. Zelena ekonomija se definiše kao ona koja emituje malo ugljenika i efikasno koristi prirodne resurse. Ona stvara velike šanse za održivi razvoj, što podrazumijeva povećanje dohotka, unaprjeđenje kvaliteta života i smanjenje siromaštva, što je posebno značajan problem u zemljama u razvoju.

Pročitajte više