HIV stigma i diskriminacija među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u BiH

Sa pojavom epidemije HIV-a, u svijetu se javlja sve veća zabrinutost zdravstvenih radnika zbog mogućeg inficiranja pri obavljanju profesionalnih aktivnosti. Jedan od osnovnih razloga za ovu zabrinutost je nedovoljno poznavanje puteva prenosa HIV-a i mjera prevencije.

Prema nezvaničnim informacijama dobijenim u razgovorima sa osobljem infektivnih klinika gdje se liječe PLHIV i organizacijama civilnog društva koje se bave prevencijom HIV-a, često je prisutna diskriminacija PLHIV. Zabilježeni su i slučajevi odbijanja pružanja medicinske intervencije.  Da bi se provjerile takve informacije i naučno utvrdila njihova tačnost u Bosni I Hercegovini je tokom protekle godine provedeno ciljano istraživanje .

Istraživanje su proveli stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS uz finansijsku podršku UNDP-u kao primarnog primaoca sredstava Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Opšti cilj istraživanja je bio istražiti postojanje stigme i diskriminacije u odnosu na HIV i AIDS kod zdravstvenih radnika u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru, te utvrditi znanje, stavove i ponašanje zdravstvenih radnika prema osobama koje žive sa HIV-om.

Pročitajte više

Dobro zdravlje i život dodati godinama

Svjetska zdravstvena organizacija, tradicionalno, 7.aprila/travnja obilježava Svjetski dan zdravlja. Ova međunarodna zdravstvena institucija uz moto „Dobro zdravlje i život dodati godinama“ poziva sve države da se uključe u realizaciju aktivnosti i kampanje na unapređenju zdravlja lica treće dobi i rušenju predrasuda o starenju.

Nije dob koja ograničava zdravlje i sudjelovanje starijih ljudi. To je individualna i društvena zabluda, odnosno diskriminacija i zlostavljanje je ono što sprečava aktivno i dostojanstveno starenje, poručili su iz SZO.

Pročitajte više

Stop tuberkulozi

Želim svijet bez tuberkuloze.

Želim svijet u kojem niko ne umire od tuberkuloze.

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE, 24. mart/ožujak, obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o tuberkulozi, bolest koja i dalje u većem dijelu svijeta uzrokuje smrt nekoliko miliona ljudi svake godine.

Pročitajte više

Svjetski dan voda 22.03.2012. – „Voda i hrana“

Inicijativa za međunarodno obilježavanje Dana voda, pokrenuta je 1992. godine u Rio de Ženeiru za vrijeme održavanja UN-ove Konferencije o okolišu i razvoju (UNCD). Usvojivši Rezoluciju, Generalna  skupština UN-a proglasila je 22.mart  Svjetskim danom voda, koji se obilježava svake godine. Na ovaj način, ukazuje se na nedostatak vode za piće u mnogim zemljama svijeta i na važnost zaštite okoliša od zagađenja. Od sedam milijardi stanovnika, više od jednu milijardu nema stalan pristup sigurnoj vodi. Zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija je pristup vodosnabdijevanju i kvalitet vode za piće svrstala među dvanaest osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva jedne zemlje, čime se potvrđuje njena značajna uloga u zaštiti i unaprijeđenju zdravlja.

Pročitajte više