Obiljezena Svjetska sedmica/tjedan dojenja 2015

20151001_122919Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa partnerskim organizacijama Zavodom za javno zdravstvo KS i Udruženjem za unapređenje dojenja- IBFAN, obilježila je ovogodišnju Svjetsku sedmicu/tjedan dojenja 1-7. oktobra/listopada podjelom promotivno-edukativnog materijala i razgovorom sa trudnicama, mladim majkama, djevojkama i svim zainteresiranim građanima ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu.

Pročitajte više

Obiljezen Medjunarodni dan osoba trece zivotne dobi

dr RamicU Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo u četvrtak, 1. oktobra/listopada ove godine tradicionalno je obilježen Međunarodni dan osoba treće životne dobi pod motom „Međugeneracijska suradnja – iskustva, potrebe, mogućnosti“.  Doc. dr. Aida Ramić-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koji je učestvovao u obilježavanju ovoga dana, kazala je kako su danas svi došli da bi naučili nešto novo i razvili solidarnost i suradnju među generacijama.

Pročitajte više

Obilježavanje Svjetske sedmice/tjedna dojenja 2015.

Ovogodišnja Svjetska sedmica/tjedan dojenja obilježava se od 01-07.oktobra/listopada 2015. godine, pod sloganom „Dojenje i posao- učinimo to mogućim“. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje dojenja- IBFAN i Zavodom za javno zdravstvo KS obilježiće ovu sedmicu aktivnostima koje počinju 01.oktobra/listopada 2015. godine u 12h ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu.

Za WABA-u (Svjetski savez za podršku dojenju) i partnere na globalnoj, regionalnoj i državnoj razini, cilj kampanje Svjetskog tjedna dojenja 2015. jeste osnažiti i podržati žene koje rade u svim sektorima, da na odgovarajući način usklade rad sa brigom o djeci, osobito kada je riječ o dojenju.

Pozivamo Vas da dođete u četvrtak, 01.oktobra/listopada 2015. godine u 12h ispred Katedrale i zajedno sa nama obilježite ovaj, za zdravstvo vrlo značajan datum.

Preuzmite plakat u PDF formatu

Pročitajte više

Svjetska sedmica/tjedan dojenja 2015

Obilježavanje Svjetske sedmice/tjedna dojenja 2015
Dojenje i posao – učinimo to mogućim!

IzrezakSvjetska sedmica dojenja, kojoj je posvećena prva sedmica avgusta ili oktobra, ovisno o odabiru zemalja, obilježava se s ciljem da se potakne koncentrirana globalna akcija potpore ženama da doje svoje bebe. U 2015. godini, sedmica dojenja se provodi pod sloganom „Dojenje i posao: učinimo to mogućim!“. Ova tema je izabrana jer je nizom zvaničnih međunarodnih i domaćih dokumenata prepoznata potreba da se i zaposlenim ženama omogući da doje.
Podsjetimo se najvažnijih: Innocenti Deklaracija donesena je na SZO/UNICEF-ovom sastanku donosioca politika za globalnu podršku dojenju (Italija 1990) koja u jednom od svoja četiri operativna cilja navodi potrebu “.. osnaženja legislative vezane za zaštitu materinstva i zaštitu prava zaposlenih žena”, te SZO Globalne strategije o dojenačkoj ishrani i ishrani male djece iz 2002 godine, na čiju su se implementaciju zvanično obavezale vlade zemalja, među kojima je i naša zemlja. Strategija među visoko prioritetnim aktivnostima navodi potrebu “… usvajanja i monitoringa implementacije politika vezanih za porodiljsko odsustvo koje će biti u saglasnosti sa ILO konvencijom i preporukama o zaštiti materinstva”.
Na žalost, izvještaji monitoringa aktivnosti koji se odnose na usvajanje i primjenu legislative vezane za zaštitu materinstva govore da je širom svijeta situacija još uvijek nezadovoljavajuća. Čak i u zemljama u kojima imaju primjerenu legislativu, njena primjena, pogotovo u neformalnom sektoru, predstavlja problem.

Pročitajte više

Saopcenje za javnost, 21.09.2015.

U Sarajevu je danas, 21.09. 2015. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održan  sastanak sa predstavnicima UN agencija (UNFPA, UNICEF, WHO), IOM, Ministarstvom civilnih poslova i Crvenim križom/krstom Federacije BiH.

Tema sastanka bio je dogovor o suradnji i koordinacionim mehanizmima u slučaju migrantske krize, odnosno potencijalnog ulaska migranata u našu zemlju. Kao predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva sastanku je nazočio prim. dr. Goran Čerkez, a kao predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr. Davor Pehar.

Na sastanku je bilo govora o svim situacijama koje bi se mogle dogoditi u slučaju masovnog priliva migranata sa prostora pogođenih ratnim sukobima, kao i o materijalno-tehničkoj podršci od strane organizacija koje su nazočile današnjem sastanku.

Pročitajte više