Pušenje i(li) zdravlje

Pušenje i(li) zdravlje

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) odlučila je da „Utjecaj duhanske industrije“  i njen pokušaj da  opstruira antipušačke kampanje, bude glavna  tema ovogodišnjeg  Svjetskog dana bez duhana, koji se obilježava  31. maja/svibanj 2012.godine. Kampanja će se fokusirati na potrebu da se prepozna i suprotstavi pojačanim i agresivnim pokušajima duhanske industrije da potkopa Okvirnu konvenciju(WHO)SZO o kontroli duhana, što predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju.

Pušenje–vodeći  riziko faktor koji se može izbjeći

Od uzroka smrti koji je moguće spriječiti, konzumiranje duhana je na prvom mjestu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, globalna duhanska epidemija ubije skoro 6 miliona ljudi svake godine, od čega su 600 000  žrtve pasivnog pušenja. Ukoliko  se nešto ne učini ubit će oko 8 miliona ljudi do 2030. od čega će više od 80% biti iz zemalja sa niskim i srednjim dohotkom.

Pročitajte više

EUROPSKI TJEDAN IMUNIZACIJE

Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje-članice SZO-europskog regiona, i ove godine, u razdoblju  od 20.04. do 27.04. 2012. godine sudjeluje sedmi put u obilježavanju Europskog tjedna imunizacije. Generalni cilj ove manifestacije je jačanje političke, profesionalne i javne podrške za  što širi  i kvalitetniji obuhvat  djece imunizacijom.

Pročitajte više

HIV stigma i diskriminacija među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u BiH

Sa pojavom epidemije HIV-a, u svijetu se javlja sve veća zabrinutost zdravstvenih radnika zbog mogućeg inficiranja pri obavljanju profesionalnih aktivnosti. Jedan od osnovnih razloga za ovu zabrinutost je nedovoljno poznavanje puteva prenosa HIV-a i mjera prevencije.

Prema nezvaničnim informacijama dobijenim u razgovorima sa osobljem infektivnih klinika gdje se liječe PLHIV i organizacijama civilnog društva koje se bave prevencijom HIV-a, često je prisutna diskriminacija PLHIV. Zabilježeni su i slučajevi odbijanja pružanja medicinske intervencije.  Da bi se provjerile takve informacije i naučno utvrdila njihova tačnost u Bosni I Hercegovini je tokom protekle godine provedeno ciljano istraživanje .

Istraživanje su proveli stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS uz finansijsku podršku UNDP-u kao primarnog primaoca sredstava Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Opšti cilj istraživanja je bio istražiti postojanje stigme i diskriminacije u odnosu na HIV i AIDS kod zdravstvenih radnika u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru, te utvrditi znanje, stavove i ponašanje zdravstvenih radnika prema osobama koje žive sa HIV-om.

Pročitajte više