ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2011. godina

Podaci redovne zdravstveno statističke evidencije pokazuju da u Federaciji BiH u odnosu na vodeće uzroke oboljevanja  i smrtnosti stanovništva  dominiraju hronična oboljenja, koja  usljed troškova dijagnostike, terapije i  rehabilitacije oboljelih svake godine predstavljaju vodeće zdravstvene probleme i značajna opterećenja za limitirani budžet zdravstvenog sektora i zajednicu u cijelini.

Rezultati populacionih istraživanja koja je proveo Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potvrđuju  nepovoljne  trendove  životnog stila i  navika stanovništva, pri čemu dominiraju bolesti  ovisnosti (pušenje, alkoholizam, droge i psihotropne supstance), neadekvatna ishrana, prekomjerna težina i gojaznost kao i nedovoljno fizičke aktivnosti,  koji predstavljaju   ključne faktore rizika po zdravlje stanovništva Federacije BiH.

Takođe, pokazatelji vezani za okoliš i zdravlje ukazuju na neophodnost unapređenja sistema monitoringa i nadzora okolišnih faktora za zdravlje, sa ciljem unapređenja zdravlja na radnom mjestu, sigurnosti mjesta stanovanja, transporta  kao i očuvanja okoliša.

Zdravstveno stanje stanovništva u FBiH 2011.

Pročitajte više

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – Broj 6/2012

  • U razdoblju od 1.6. do 30.6.2012. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijavljeno je 1923 osoba oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti (Mb 82,22/100000 stanovnika), dok je u istom razdoblju prošle godine prijavljeno 2275 oboljelih (Mb 97,27/100000 stanovnika).
  • Broj oboljelih od crijevnih zaraznih bolesti je nešto manji nego predhodnog mjeseca (Mb 19,47/100000), najviše registriranih slučajeva je u Sarajevskom i Zeničko-dobojskom  kantonu .
  • I dalje se registriraju slučajevi  parotitisa. U promatranom razdoblju prijavljeno je 189 slučajeva, najviše u Tuzlanskom (73) i Zeničko-dobojskom (50) kantonu.

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – Juni 2012

Pročitajte više

5. juni/lipanj 2012. godine, SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svjetski dan životne sredine obilježava se svake godine 5. juna i predstavlja glavni instrument pomoću kojeg Ujedinjene nacije stimulišu podizanje globalne svijesti o značaju zaštite životne sredine i pozivaju na političku angažovanost i preduzimanje konkretnih mjera. Ovaj dan je prvi put obilježen 1972. godine, a njegov glavni cilj je obezbjediti čistiju, zeleniju i sjajniju budućnost za generacije koje dolaze. Ovogodišnji moto Svjetskog dana zaštite životne sredine je „Zelena ekonomija: Jesi li uključen?“

Klimatske promjene, ekonomska i energetska kriza nameću potrebu za korjenitim društveno-ekonomskim promjenama i to u pravcu tkz. „zelene ekonomije“. Zelena ekonomija se definiše kao ona koja emituje malo ugljenika i efikasno koristi prirodne resurse. Ona stvara velike šanse za održivi razvoj, što podrazumijeva povećanje dohotka, unaprjeđenje kvaliteta života i smanjenje siromaštva, što je posebno značajan problem u zemljama u razvoju.

Pročitajte više

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – Broj 4/2012

U razdoblju od 1.4. do 30.4.2012. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijavljeno je 11920 osoba oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti (Mb 509,77/100000 stanovnika).

Broj oboljelih od bolesti sličnih gripi  je 11386 (29,5% manje nego u prethodnom mjesecu), najviše u  Sarajevskom (8333) i Zapadno-hercegovačkom kantonu (961).

I dalje se registriraju slučajevi  parotitisa. U promatranom razdoblju prijavljeno je 205 slučajeva, najviše u Unsko-sanskom (62) i Sarajevskom (58) kantonu.

Saznaj više

Pročitajte više