Svjetski dan prevencije karcinoma (4. veljače/februara)

sv-dan-karcinomaRak je jedan od vodećih uzroka smrti širom svijeta i od njega je prema podatcima (SZO) tijekom 2008. godine umrlo približno 7.6 milijuna osoba, što je činilo oko 13% svih smrti u svijetu, od čega su najčešći bili: rak pluća, želuca, jetre, kolorektalni rak, rak dojke…
Maligne su bolesti jedan od vodećih javnozdravstvenih problema i u BiH, a na ljestvici smrtnosti nalaze se na drugom mjestu, odmah iza oboljenja krvožilnog sustava. U 2011. godini čak 21%  naših sugrađana umrlo je od nekog oblika raka, pa valja stalno naglašavati kako su preventiva i rano otkrivanje bolesti dokazano najuspješnije metode u borbi protiv raka.

Svake godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) obilježava Svjetski dan prevencije raka (World Cancer Day) te daje potporu Internacionalnoj uniji protiv raka (International Union Against Cancer) kako bi se podigla svijest o malignim oboljenjima, promicali načini prevencije, dijagnosticiranja i liječenja te povećala kvaliteta života oboljelih. To je prigoda za podizanje općeg znanja o karcinomima i razbijanju nekih mitova o njemu.

Pročitajte više

NADZOR NAD GRIPOM U FEDERACIJI BiH U SEZONI 2012/2013 – 52/2012.

Tijekom 52. Tjedna/sedmice (24.-30.12.2012.godine), u FBiH je prijavljeno 2728 slučajeva ARI i 797 slučajeva ILI, uglavnom  na području Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona .

– Registrira se niska  transmisivna aktivnost gripe.

– Prema podacima Laboratorije za influencu Instituta za mikrobiologiju KCUS, od šest testiranih uzoraka, infekcija virusom gripe je potvrđena kod pet pacijenata, od toga su tri slučaja infekcije virusom gripe A(H1N1)2009 i dva slučaja virusom gripe A(H3).

-Od početka sezone (49. tjedan), u okviru nadzora nad hospitalizacijom slučajeva s teškom akutnom respiratornom infekcijom (SARI), prijavljeno je 7 slučajeva (nije potvrđena povezanost sa virusom gripe).

 

Pročitajte više

EUROPSKI TJEDAN PREVENCIJE RAKA VRATA MATERNICE

Diljem Europe na inicijativu European Cervical Cancer Association (ECCA) obilježava se Europski tjedan prevencije raka vrata maternice od siječnja 2007. godine.

Glavni cilj obilježavanja je informiranje o simptomima, uzrocima bolesti, načinima prevencije kao i senzibiliziranje pučanstva na nužnost primarne i sekundarne prevencije raka vrata maternice.

Prevencija svih bolesti, a posebice ove lokacije raka, koji se smatra jednim od najpreventabilnijih, je najkorisnija i najjeftinija. Njome unapređujemo reproduktivno zdravlje žena i spašavamo brojne živote.

Rak vrata maternice nastaje kada se stanice vrata maternice zaražene s jednim ili više visokorizičnih tipova HPV-a (humanog papiloma virus-a) promijene i počnu nekontrolirano rasti, kao najozbiljnija komplikacija HPV infekcije. HPV-infekcija je vrlo česta tako da približno 50-80% spolno aktivnih žena ima kontakt s nekim tipom HPV-a najmanje jedanput u životu. No, bolest će se razviti samo kod manjeg broja tih žena. Više od 99% slučajeva raka vrata maternice uzrokovano je perzistentnom infekcijom određenih tipova humanog papiloma-virusa (HPV) s povećanim rizikom za razvoj ove bolesti.

Pročitajte više

GRIPA (INFLUENCA)

GRIPA (INFLUENCA) –zarazna virusna bolest primarno dišnog sustava, koja može izazvati znatnije sistemske tegobe i komplikacije.

Uzročnik-virusi: 

Tip A:  infekcija ljudi i životinja, teža klinička slika, veći epidemijski potencijal te uzrokuje regularne epidemije;
Tip B: infekcija samo ljudi, manjeg je epidemijskog potencijala;
Tip C:uzrokujesporadične slučajeve

Oboljenja ljudi obično uzrokuju H1, H2, H3, N1, N2

Transmisija :Uobičajeno širenje kapljičnim putem, ili preko kontaminirane površine, moguće i zrakom, odnosno fecesom. Virus gripe u organizam ulazi preko sluznica nosa, usta i oka. Prenosi se direktno (kašljanjem, kihanjem) , preko kontaminiranih povrsina jer virus gripe može preživjeti nekoliko sati u spoljašnjoj sredini.

Pročitajte više

Uticaj aerozagađenja na zdravlje stanovništva i mjere zaštite

Zagađenje zraka je veliki ekološki rizik za zdravlje i procjenjuje se da godišnje uzrokuje oko 2 miliona slučajeva prerane smrti širom svijeta. Gotovo trećina stanovnika evropskih gradova je izložena zagađenost zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA).

Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se zna da nanose najveću štetu ljudskom zdravlju i prirodi. Za najopasnije se smatraju ugljikovodonici, prizemni ozon, ugljen monoksid, azotni dioksid, sumporni dioksid i lebdeće čestice (dim, čađ, prašina). Ugljovodonici (metan, etan, propan, butan i dr.) su sporedni proizvodi industrijskih procesa, a sa stanovišta aerozagađenja najvažniji su oni gasoviti i isparljivi. U atmosferi mogu biti prisutni u velikom broju, a najveći emiteri su uređaji za rashlađivanje i zapaljena guma. Sumpor dioksid je uglavnom proizvod sagorijevanja fosilnih goriva (uglja), a otrovna jedinjenja azota najviše nastaju u energetskim postrojenjima i automobilskim izduvnim gasovima. Ugljen monoksid je jedan od najrasprostranjenijih atmosferskih zagađivača, a njegovi glavni izvori su motorna vozila, sagorijevanje čvrstih, tečnih i gasovitih goriva i industrijski procesi.

Pročitajte više