Novi ciklus edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva, organiziraju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

U prilogu možete naći Oglas i Prijavnicu za edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta za 2015. godinu.

 

Javni oglas – bosanski jezik

Javni oglas – hrvatski jezik

Prijavnica KPE iz zdravstvenog menadzmenta2015

Pročitajte više

Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

aidsribbonU sklopu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH i UNDP BiH organizovao je danas Okrugli stol na temu „Održivost borbe protiv HIV/AIDS-a i bolesti ovisnosti u Federaciji BiH“.

O epidemiološkoj situaciji u FBiH, održivosti HIV programa u BiH, bolestima ovisnosti kao i o zamjenskoj terapiji u zatvorima govorili su prim. dr Jelena Ravlija, prim. dr Nešad Šeremet, mr sci. dr Snježana Marjanović-Lisac i prim. dr Zlatko Vučina.

Konstatovano je kako Bosna i Hercegovina spada među države sa niskom stopom rizika HIV/AIDS-u odnosu na svjetske trendove, ali i region, međutim broj registriranih osoba oboljelih od HIV/AIDS-a nije konačan, budući da u BiH živi dosta ljudi koji ne znaju svoj status.

Pročitajte više

Održan Okrugli sto na temu “Iskustva i pouka za funkcionisanje lokalnih vlasti u uslovima prirodnih nesreća”

IMG_0167Danas, 30.10.2014. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održan je Okrugli sto na temu „Iskustva i pouka za funkcionisanje lokalnih vlasti u uslovima prirodnih nesreća“  u organizaciji Internacionalne lige humanista, a u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH.

O ulogama institucija lokalne samouprave u uslovima prirodne nesreće, ulogama javnozdravstvenih institucija, te poukama za budućnost govorili su prof. dr Mirko Pejanović, prof. dr Tarik Kupusović i prim. dr Željko Ler. Okruglom stolu su prisustvovali  i predstavnici lokalnih samouprava, odnosno općinskih i gradskih jedinica, te predstavnici kantonalnih/županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Pročitajte više

Obilježen Svjetski dan borbe protiv dječije paralize

IMG_0166Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Rotary Klubom Delta i Rotaract Klubom Sarajevo obilježio je 24.10. – Svjetski dan borbe protiv dječije paralize. Slogan ovogodišnje akcije je „Spriječimo povratak dječije paralize u BiH“. U prostoru BBI centra Sarajevo podijeljeni su edukacijski letci o dječijoj paralizi i načinima sprečavanja pojave iste. Akcija podjele edukacijskih letaka nastavljena je i narednog dana, 25. oktobra u prostoru BBI i Sarajevo City Centra. Podjeljeno je preko 600 letaka, a zainteresovanim građanima su pružene potrebne informacije.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH ove godine posvetio je cijelu sedmicu borbi protiv dječije paralize, ukazujući na važnost vakcinacije i revakcinacije  kao prevencije nastanka ove invektivne bolesti.

Download flajer

Polio baner – 5m x 7m

Pročitajte više

Svjetski dan hrane

 

World Food DayTema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, koji se obilježava 16. oktobra i nosi naziv „Porodične farme-  hrane svijet i brinu o zemlji“, posvećena je malim porodičnim farmama. Tema je izabrana s ciljem da se ukaže na ulogu koju porodične farme imaju u smanjenju i eliminaciji gladi i siromaštva, u obezbjeđenju zaliha hrane, poboljšanju životnog standarda, upravljanju  prirodnim resursima i zaštiti okoline i postizanju održivog  razvoja, posebno u ruralnim područjima.

Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, podaci vezani za stanje uhranjenosti govore da problemi vezani za neodgovarajuću ishranu značajno opterećuju zdravlje populacije.

Pročitajte više