Istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH 2012. godine

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, pokrenuo je implementaciju istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH u 2012. god.

Osnovne ciljeve ovog značajnog istraživanja predstavljaju ocjena zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH, sa identifikacijom vodećih faktora rizika, zdravstvenih potreba i korišćenja zdravstvene zaštite u populaciji odraslog stanovništva (18 i više godina), te  sakupljanje podataka u skladu sa međunarodno preporučenim indikatorima (EUHIS) kao osnove za nastavak periodičnih istraživanja u narednom periodu i komparaciju sa EU.

Pročitajte više

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – Septembar/rujan 2012.

  • U razdoblju od 01.09. do 30.09.2012. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijavljene su 1482 osobe oboljele od zaraznih i parazitarnih bolesti (Mb 63,38 %000), dok je u istom razdoblju prošle godine prijavljen 1501  oboljeli (Mb 64,21 %000).
  • Među pet vodećih zaraznih bolesti u FBiH, u proteklom mjesecu, i dalje dominiraju crijevne zarazne bolesti. Najviše slučajeva akutnog enterokolitisa registrirano je u Sarajevskom (308) i Srednjobosanskom kantonu (268).
Pročitajte više

POČETAK JAVNE KAMPANJE ZA PREVENCIJU GRIPE: ‘VAKCINACIJA PROTIV GRIPE, NORMALNA STVAR’

“Vakcinacija je najeftinija i najekonomočnija mjera u suzbijanju zaraznih bolesti, u ovom slučaju gripe. Čovječanstvo je do sada bilo suočeno sa nekolio pandemija gripe koje su uzele stravičan danak u broju umrlih ljudi. Da bi spriječili i umanjili tako pogubne efekte epidemija i pandemija poduzimamo ozbiljne korake, a jedan od njih je upravo imunizacija”, saopćili su na konferenciji za štampu

Pročitajte više

POČETAK JAVNE KAMPANJE ZA PREVENCIJU GRIPE: 'VAKCINACIJA PROTIV GRIPE, NORMALNA STVAR'

“Vakcinacija je najeftinija i najekonomočnija mjera u suzbijanju zaraznih bolesti, u ovom slučaju gripe. Čovječanstvo je do sada bilo suočeno sa nekolio pandemija gripe koje su uzele stravičan danak u broju umrlih ljudi. Da bi spriječili i umanjili tako pogubne efekte epidemija i pandemija poduzimamo ozbiljne korake, a jedan od njih je upravo imunizacija”, saopćili su na konferenciji za štampu

Pročitajte više

Listopad/oktobar – Mjesec roza vrpce – Rak dojke

Dojke su spolno obilježje i ukras svake žene. No, nažalost one su i najčešće sijelo raka kod žena. Žene cijelog svijeta pokušavaju na razne načine skrenuti pozornost na najčešći uzrok smrti žena od malignih bolesti podizanjem svijesti javnosti, skretanjem pozornosti institucija vlasti na potrebu donošenja nacionalne strategije ranog otkrivanja raka dojke, poboljšanje terapijskih mogućnosti kao i kvalitete života oboljelih.

Prema podatcima iz Registra raka u FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBIH, broj oboljelih od raka dojke zadnjih godina ima trend rasta, tako da je u 2010. godini u FBiH bilo prijavljeno 623 oboljelih: 613 žena i 10 muškaraca. Rak dojke čini jednu četvrtinu svih malignih neoplazmi kod žena Najveći broj oboljelih žena je u dobi 60-79 godina, potom 50-59, 65-69, a javlja se i u 20-tim godinama.

Pročitajte više