TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA, SCHE1

Ispit za polaznike kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, SCHE1, održati će se na dan 20. juli/srpanj 2013. godine sa početkom u 10:00 časova u sali Centra za zdravstveni menadžment, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Titova 9, Sarajevo.

Provjeru znanja će vršiti stručna komisija u sastavu:

  1. Amra Zalihić
  2. Amra Živanović
  3. Bahrija Umihanić
  4. Amra Karić
Pročitajte više

Pojava infekcija prouzrokovanih MERS-CoV virusom

Novi korona virus se sada zove MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus.
Ovaj novi beta soj animalnog virusa, identificiran u rujnu/septembar 2012. godine u osoba sa teškim akutnim respiratornim oboljenjem koji su se  javili na Arapskom poluotoku, a od kojih se infekcija prenijela na zdravstvene radnike (hospitalna infekcija). Retrospektivno, neke infekcije su otkrivene i kod oboljelih od teških akutnih respiratornih bolesti u Jordanu u proljeće 2012.godine.

Pročitajte više