SVJETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

Svjetski dan borbe  protiv raka obilježava se 4. veljače svake godine, kako bi se podigla svijest ljudi o mogućoj prevenciji, ranom dijagnosticiranju i što uspješnijem liječenju raka. Ove godine je fokusiran na uklanjanje stigme i 4 predrasude o raku:

  1. Ne treba govoriti o raku,
  2. Rak… nema znakova ili simptoma,
Pročitajte više

UTICAJ AEROZAGAĐENJA NA ZDRAVLJE LJUDI

Aerozagađenje predstavlja koncentraciju štetnih materija preko tolerantne granice (maksimalno dozvoljene koncentracije – MDK), međutim, ova će koncentracija ovisiti ne samo o intenzitetu izvora zagađivanja, nego i od lokalnih uslova u pogledu zračnih strujanja, padavina, konfiguracije terena itd.

Pročitajte više