Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze: “Ujedinjeni u okončanju tuberkuloze”

sasSvjetski dan borbe protiv tuberkuloze, 24. mart/ožujak, obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o tuberkulozi, jednim od vodećih svjetskih zdravstvenih izazova s 9,6 miliona novooboljelih i 1,5 miliona smrtnih slučajeva u 2014. godini. Preko 95% smrtnih slučajeva povezanih s tuberkulozom dešava se u zemljama niskog i srednjeg dohotka. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) poziva vlade, zajednice, civilno društvo i privatni sektor da „Ujedinjeni okonačamo tuberkulozu (Unite to End TB)“.
Incidenca tuberkuloze u Europskom regionu (SZO), u 2014. godini, iznosila je 37 slučajeva na 100.000 stanovnika, dok je u 29 EU/EEA zemalje iznosila 11,9 slučajeva na 100.000 stanovnika. Prosječna regionalna stopa smrtnosti iznosi 3,7 slučajeva na 100.000 stanovnika.

Pročitajte više

Svjetski dan voda 2016.- “Voda i radna mjesta”

imagesOpšta skupština UN je rezolucijom od 22. februara 1993. godine odlučila da se 22. mart obilježava svake godine kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, širom svijeta, posebno skrene pažnja na probleme vezane za vodu i vodne resurse.

Ukupna količina vode na našoj Planeti procjenjuje se na oko 1400 miliona kubnih kilometara, od čega se samo 2.5% odnosi na slatku vodu. Od te količine samo 20% je pogodno da se uz relativno malu popravku (prečišćavanje i dezinfekcija) iskoristi za ljudske potrebe. Kao što se kaže da je 20. vijek karakterisala globalna borba za premoć kroz kontrolisanje izvora nafte, tako se smatra da je 21. vijek – vijek borbe za kontrolu izvora čiste vode. Sačuvati čistu vodu i smanjiti zagađenje u procesu njene eksploatacije predstavljaju osnovne ciljeve u ovom vijeku, jer ljudska vrsta, kao i sav živi svijet na našoj  Planeti direktno zavisi od količine i kvaliteta vode.

Pročitajte više

Obavijest o početku edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Nastava za kandidate koji pohađaju osnovnu razinu edukacije (SHCE 1)

26.-27.02.2016.

Predavanja će biti održana u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita br.9.

 

Nastava za kandidate koji pohađaju srednju razinu edukacije (SHCE 2)

04.-05.03.2016.

Nastava za kandidate koji pohađaju naprednu razinu edukacije (SHCE 3)

18.-19.03.2016.

Predavanja za ove dvije grupe (SHCE 2 i SHCE 3) će se kontinuirano održavati u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 70/III.

 

Pročitajte više

Održana dvodnevna radionica o imunizaciji

dr PeharU Sarajevu su se, u proteklih nekoliko dana, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH te u zgradi UN-a, održali radni sastanci na kojima se razgovaralo o aktualnoj situaciji u provođenju Programa imunizacije u Federaciji BiH, kao i planovima za njeno unapređenje u narednom periodu.

Pročitajte više