Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

aidsribbonU sklopu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH i UNDP BiH organizovao je danas Okrugli stol na temu „Održivost borbe protiv HIV/AIDS-a i bolesti ovisnosti u Federaciji BiH“.

O epidemiološkoj situaciji u FBiH, održivosti HIV programa u BiH, bolestima ovisnosti kao i o zamjenskoj terapiji u zatvorima govorili su prim. dr Jelena Ravlija, prim. dr Nešad Šeremet, mr sci. dr Snježana Marjanović-Lisac i prim. dr Zlatko Vučina.

Konstatovano je kako Bosna i Hercegovina spada među države sa niskom stopom rizika HIV/AIDS-u odnosu na svjetske trendove, ali i region, međutim broj registriranih osoba oboljelih od HIV/AIDS-a nije konačan, budući da u BiH živi dosta ljudi koji ne znaju svoj status.

Pročitajte više

Održan Okrugli sto na temu “Iskustva i pouka za funkcionisanje lokalnih vlasti u uslovima prirodnih nesreća”

IMG_0167Danas, 30.10.2014. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održan je Okrugli sto na temu „Iskustva i pouka za funkcionisanje lokalnih vlasti u uslovima prirodnih nesreća“  u organizaciji Internacionalne lige humanista, a u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH.

O ulogama institucija lokalne samouprave u uslovima prirodne nesreće, ulogama javnozdravstvenih institucija, te poukama za budućnost govorili su prof. dr Mirko Pejanović, prof. dr Tarik Kupusović i prim. dr Željko Ler. Okruglom stolu su prisustvovali  i predstavnici lokalnih samouprava, odnosno općinskih i gradskih jedinica, te predstavnici kantonalnih/županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Pročitajte više

Obilježen Svjetski dan borbe protiv dječije paralize

IMG_0166Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Rotary Klubom Delta i Rotaract Klubom Sarajevo obilježio je 24.10. – Svjetski dan borbe protiv dječije paralize. Slogan ovogodišnje akcije je „Spriječimo povratak dječije paralize u BiH“. U prostoru BBI centra Sarajevo podijeljeni su edukacijski letci o dječijoj paralizi i načinima sprečavanja pojave iste. Akcija podjele edukacijskih letaka nastavljena je i narednog dana, 25. oktobra u prostoru BBI i Sarajevo City Centra. Podjeljeno je preko 600 letaka, a zainteresovanim građanima su pružene potrebne informacije.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH ove godine posvetio je cijelu sedmicu borbi protiv dječije paralize, ukazujući na važnost vakcinacije i revakcinacije  kao prevencije nastanka ove invektivne bolesti.

Download flajer

Polio baner – 5m x 7m

Pročitajte više

Svjetski dan hrane

 

World Food DayTema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, koji se obilježava 16. oktobra i nosi naziv „Porodične farme-  hrane svijet i brinu o zemlji“, posvećena je malim porodičnim farmama. Tema je izabrana s ciljem da se ukaže na ulogu koju porodične farme imaju u smanjenju i eliminaciji gladi i siromaštva, u obezbjeđenju zaliha hrane, poboljšanju životnog standarda, upravljanju  prirodnim resursima i zaštiti okoline i postizanju održivog  razvoja, posebno u ruralnim područjima.

Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, podaci vezani za stanje uhranjenosti govore da problemi vezani za neodgovarajuću ishranu značajno opterećuju zdravlje populacije.

Pročitajte više

Svjetski dan čistih ruku

zd-1Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2008. godinu proglasila Međunarodnom godinom sanitacije, a „Svjetski dan čistih ruku“ je prvi put obilježen 15. oktobra iste godine. Ovaj dan obilježavamo u cilju povećanja svijesti o značaju pranja ruku za zdravlje. To bi trebalo da podstakne zemlje da analiziraju običaj pranja ruku svog stanovništva, jer rezultati do sada obavljenih analiza pokazuju da higijenske navike nisu razvijene na potrebnom nivou. Osnovna poruka koju nosi obilježavanje „Svjetskog dana čistih ruku“ je da je pranje ruku toplom vodom i sapunom najisplativija zdravstvena intervencija.

Pročitajte više