Preporuke za putnike i hodičasnike koji su boravili na Bliskom Istoku gdje je registriran Bliskoistočni respiratorni sindrom – korona virus (MERS-CoV)

Putnici kојi su boravili nа Bliskom Istоku, Аrаbiјskоm pоluоtoku i susjеdnim zеmljama, pоtrеbnо је dа budu upоznаti sa rizikom od infekcije izazvane korona virusom MERS CoV!

 Štа је Bliskоistоčni rеspirаtоrni sindrоm (MERS-CoV)?

Bliskоistоčni rеspirаtоrni sindrоm (MERS-CoV) је akutna,  rеspirаtоrnа bоlеst kоја  se manifestira simptomima poput temperature, groznice, kašlja, problemima sa disanjem. Kliničkа slikа mоžе vаrirаti оd blаgе i аsimptоmаtskе infеkciје dо tеškе fоrmе bоlеsti, s mоgućim smrtnim ishоdоm. Оsоbа mоžе biti zаrаžеnа, а dа nе ispоljаvа simptоmе bоlеsti i prеdstаvljа izvоr infеkciје zа drugе оsjеtljivе оsоbе.Upala pluća je čest nalaz kod oboljelih. Gаstrоintеstinаlni simptоmi, uključuјući prоliv, tаkоđе su rеgistrirani  kоd ovih pаciјеnаtа. Tеškа fоrmа bоlеsti mоžе uzrоkоvаti rеspirаtоrnu insuficiјеnciјu kоја zаhtijеvа mеhаničku vеntilаciјu i tretman u јеdinici intеnzivnе njеgе. Оsоbе s pоvеćаnim rizikоm оd rаzvоја tеškе fоrmе bоlеsti izazvane ovim virusom su оsоbе sа hrоničnim pоrеmеćајimа respiratornog  sistеmа, mеtаbоličkim pоrеmеćајimа (uključuјući prijе svеgа šеćеrnu bоlеst), bоlеsnici s bubrеžnоm insuficiјеnciјоm, bоlеsnici sа mаlignim tumоrimа, stаriје оsоbе, kао i оsоbе sа оslаbljеnim imunоlоškim sistеmоm. Osjetljivost je opća. Oboljeli su svih dobnih skupina (od 1-99 godina). Smrtnost je 30-40%.

Pročitajte više

Svjetski dan oralnog zdravlja

oralno zdravlje

Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se svakog 20. ožujka/marta radi podizanja svijesti o problemima oralnog zdravlja i važnosti njege usne šupljine. Cilj je istaknuti važnost održavanja čistih i zdravih zubi, educirati širu javnost o pravilnoj njezi usne šupljine i razvijati svijesti o važnosti oralne higijene kao preduvjeta za oralno zdravlje pojedinca i njegov utjecaj na opće zdravlje. Ujedno je to i poticaj pojedincima, javnosti i vladama da poduzmu niz koraka kako bi se smanjile bolesti usne šupljine – od karijesa do raka.

Pročitajte više

4. veljače/februar – Svjetski dan borbe protiv raka

World-Cancer-Day-2013-wallpaper

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se svake godine 4. veljače i predstavlja  inicijativu pod kojom se svijet može udružiti u borbi protiv globalne epidemije raka. Svake godine na ovaj dan Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna unija za borbu protiv raka promoviraju  što učinkovitije mjere u borbi protiv raka kroz podizanje svijesti o malignim oboljenima, promicanje mogućih načina prevencije, dijagnosticiranja i liječenja te  povećanje kvalitete života oboljelih.

Pročitajte više

Javni poziv ZZJZFBiH objavljen 22.12.2014.

Upućujemo ovaj poziv za dostavljanje inicijalne ponude u pregovaračkom postupku za nabavku lične zaštitne opreme za zdrvstvene radnike i opremanje izolatora u kliničkim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine, primarno za opremanje izolatora u Klliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Oglas u PDF-u možete naći ovdje

Pročitajte više