Svjetski dan zdravlja 2019.- “Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom- ljudski resursi u zdravstvenom sektoru u Federaciji BiH”

Ključne poruke Svjetske zdravstvene organizacije

  • Barem polovina svjetske populacije još uvijek nema potpunu pokrivenost esencijalnim zdravstvenim uslugama.
  • Oko 100 miliona ljudi se još uvijek nalazi u ekstremnom siromaštvu (po definiciji imaju na raspolaganju 1,90$ dnevno) a moraju platiti troškove zdravstvene zaštite.
  • Preko 800 miliona ljudi (oko 12% svjetske populacije) troši najmanje 10% svog kućnog budžeta za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite.
  • Sve zemlje članice UN-a su se opredijelile da ostvare univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom do 2030. godine, kao dio Ciljeva održivog razvoja.
Pročitajte više

Obavijest o obilježavanju Svjetskog dana zdravlja 2019.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH organizira okrugli sto na temu: „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom– ljudski resursi u zdravstvenom sektoru u Federaciji BiH„ koji će se održati u četvrtak, 04.04.2019. godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. Vukovarska 46, Mostar.

 

Pročitajte više

Prezentirani rezultati studije o nutritivnom sastavu hrane na ulicama i brze hrane u Sarajevu

Danas su u Sarajevu prezentirani rezultati studije o nutritivnom sastavu hrane na ulicama i brze hrane u Sarajevu (tzv. „street food“) koju su provele Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Institutom za javno zdravlje, Farmaceutskim fakultetom i Fakultetom za ishranu i hranu u Portu, Portugal. Istraživanje je provedeno u periodu lipanj – kolovoz 2017. u sklopu SZO projekta FEEDcities (Hrana u gradovima – istočna Evropa i centralna Azija), koji je usmjeren na brzu hranu na ulicama, uz prikaz karakteristika lokacija na kojima se hrana prodaje, industrijsku i pripremljenu hranu u standardnoj ponudi, kao i nutritivni sastav te hrane.

Pročitajte više