Svjetski dan nepušenja 2020.

Zaštitimo mlade od manipulacija  duhanske industrije- prevenirajmo konzumaciju duhanskih proizvoda među mladima- (31.05. Svjetski dan nepušenja)

Već decenijama duhanska industrija tendeciozno koristi strateške i agresivne taktike sa puno raspoloživih resursa kako bi privukla mlade na korištenje duhanskih proizvoda. Brojni dokumenti ukazuju na istraživanja duhanske industrije i proračunate pristupe u dizajniranju modela koji će privući nove generacije potencijalnih konzumenata duhanskih proizvoda, preko marketinških kampanja svojih proizvoida koje imaju za cilj da novim konzumentima iz reda mladih zamjene milione ljudi širom svijeta koji će umrijeti zbog pušenjem uzrokovanih oboljenja .

Pročitajte više