Svjetski dan voda 2016.- “Voda i radna mjesta”

imagesOpšta skupština UN je rezolucijom od 22. februara 1993. godine odlučila da se 22. mart obilježava svake godine kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, širom svijeta, posebno skrene pažnja na probleme vezane za vodu i vodne resurse.

Ukupna količina vode na našoj Planeti procjenjuje se na oko 1400 miliona kubnih kilometara, od čega se samo 2.5% odnosi na slatku vodu. Od te količine samo 20% je pogodno da se uz relativno malu popravku (prečišćavanje i dezinfekcija) iskoristi za ljudske potrebe. Kao što se kaže da je 20. vijek karakterisala globalna borba za premoć kroz kontrolisanje izvora nafte, tako se smatra da je 21. vijek – vijek borbe za kontrolu izvora čiste vode. Sačuvati čistu vodu i smanjiti zagađenje u procesu njene eksploatacije predstavljaju osnovne ciljeve u ovom vijeku, jer ljudska vrsta, kao i sav živi svijet na našoj  Planeti direktno zavisi od količine i kvaliteta vode.

Pročitajte više

Obavijest o početku edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Nastava za kandidate koji pohađaju osnovnu razinu edukacije (SHCE 1)

26.-27.02.2016.

Predavanja će biti održana u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita br.9.

 

Nastava za kandidate koji pohađaju srednju razinu edukacije (SHCE 2)

04.-05.03.2016.

Nastava za kandidate koji pohađaju naprednu razinu edukacije (SHCE 3)

18.-19.03.2016.

Predavanja za ove dvije grupe (SHCE 2 i SHCE 3) će se kontinuirano održavati u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 70/III.

 

Pročitajte više

Održana dvodnevna radionica o imunizaciji

dr PeharU Sarajevu su se, u proteklih nekoliko dana, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH te u zgradi UN-a, održali radni sastanci na kojima se razgovaralo o aktualnoj situaciji u provođenju Programa imunizacije u Federaciji BiH, kao i planovima za njeno unapređenje u narednom periodu.

Pročitajte više

Zika virus

tumblr_nmlhns1oCw1tpgw0go1_500Geografska distribucija Zika virusa je u stalnom porastu. Virus  cirkulira u Africi, Središnjoj i Južnoj Americi, Aziji i Pacifiku. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od januara 2014. godine do 5. februara 2016. ukupno 33 zemlje su prijavile autohtonu cirkulaciju Zika virusa, 6 zemalja je prijavilo indirektni prijenos, sedam zemalja prijavilo je porast  broja slučajeva mikrocefalije i / ili Guillain-Barre sindroma istovremeno sa epidemijom Zika virusa. Kako se bolest izazvana virusom Zika i dalje širi zemljama američkog kontinenta i Karibima, tako se povećava i rizik od ulaska putnika zaraženih virusom Zika u region Europe. Dalje širenje je moguće u područjima gdje boravi komarac, koji pripada vrsti Aedes.

Pročitajte više