Europski tjedan prevencije raka vrata maternice 2016.

index 

Promocija zdravlja

Iako svi zdravlje smatramo jednom od najvažnijih stvari u životu, ipak se prema njemu ne odnosimo odgovorno: ponašamo se kao da o zdravlju treba brinuti samo kad se pojavi bolest. Naprotiv, u zdravlje treba ulagati svaki pojedinac, obitelj, lokalna i državna zajednica, jer ono je preduvjet za cjelokupan osobni i društveni razvoj.

Kako zdravlje promatramo, kao tjelesno, duševno i socijalno zdravlje, a ne samo odsustvo bolesti, kako ga definira Svjetska zdravstvena organizacija, već u startu građani u Federaciji BiH, iako tjelesno i duševno zdravi,  nemaju socijalno zdravlje jer nas karakterizira: siromaštvo, nezaposlenost / nedostatna primanja, nizak nivo obrazovanja, nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti, loši čimbenici životnog okoliša… Na osobnoj razini na zdravlje utječu: dob, spol, genetsko određenje, životne navike, loša zdravstvena prosvjećenost povezana s obrazovanjem i socijalnim statusom.

Pročitajte više

Oglasi za novine

Federalni ministra zdravstva, doc.dr.sc.Vjekoslav Mandić, dao je suglasnost na sadržaj redizajniranog Programa KPE kao i na liste nositelja i sunositelja modula koje je predložila imenovana Radna grupa.

Nastava za kandidate osnovne razine edukacije (SHCE 1) održavat će se u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita br.9, a za srednju razinu edukacije(SHCE 2) i naprednu razinu edukacije (SHCE 3) održavat će se kontinuirano u prostorima Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 70/III.

(Redizajnirani Program edukacije sa modulima, te nositeljima i sunositeljima modula nalazi se na našoj web stranici edukacija.zzjzfbih.ba)

Kandidati osnovne razine edukacije (SHCE1) slušati će nastavu iz modula „Uvod u zdravstveni sustav“, kandidati  srednje razine edukacije (SHCE2) iz modula „Ekonomika u zdravstvu“, a kandidati napredne razine edukacije (SHCE3) iz modula „Računovodstvo, revizija i analiza financijskih izvještaja

Oglas za novine 20.01.2016. – hrvatski jezik – Preuzmi dokument
Oglas za novine 20.01.2016. – bosanski jezik – Preuzmi dokument

 

Pročitajte više

Uticaj aerozagadjenja na zdravlje i mjere zaštite

4a5a0590fb20af6f27441f44a1787d45_sarajevo-magla

Zagađenje zraka je veliki ekološki rizik za zdravlje i procjenjuje se da godišnje uzrokuje oko 2 miliona slučajeva prerane smrti širom svijeta. Gotovo trećina stanovnika evropskih gradova je izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA).

Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se zna da nanose najveću štetu ljudskom zdravlju i prirodi. Za najopasnije se smatraju ugljikovodonici, prizemni ozon, ugljen monoksid, azotni dioksid, sumporni dioksid i lebdeće čestice (dim, čađ, prašina). Ugljovodonici (metan, etan, propan, butan i dr.) su sporedni proizvodi industrijskih procesa, a sa stanovišta aerozagađenja najvažniji su oni gasoviti i isparljivi. U atmosferi mogu biti prisutni u velikom broju, a najveći emiteri su uređaji za rashlađivanje i zapaljena guma. Sumpor dioksid je uglavnom proizvod sagorijevanja fosilnih goriva (uglja), a otrovna jedinjenja azota najviše nastaju u energetskim postrojenjima i automobilskim izduvnim gasovima. Ugljen monoksid je jedan od najrasprostranjenijih atmosferskih zagađivača, a njegovi glavni izvori su motorna vozila, sagorijevanje čvrstih, tečnih i gasovitih goriva i industrijski procesi.

Pročitajte više

U Mostaru održan Drugi simpozij specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH

pocetnaMostar je od 10-12.decembra/prosinca 2015. godine bio domaćin specijalistima javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH na Drugom simpoziju pod motom „Javno zdravstvo i pravo na zdravlje“.

Simpozij je organiziralo Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, pod pokroviteljstvom UNDP BiH, a uz potporu Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavoda za javno zdravstvo HNK, kao i Ljekarske/liječničke komore HNK/Ž.

Tokom trodnevnog rada Simpozija prezentirana su  62 znanstvena rada, a teme su obuhvatile javno-zdravstvene aspekte ljudskih prava, uključujući korištenje zdravstvene zaštite, zatim procjenu zdravstvenog stanja i čimbenika rizika, aktualne epidemiološke probleme i imunizaciju, okoliš i održivi razvoj, mentalno zdravlje i nasilje, stigmu i diskriminaciju.

Pročitajte više