Svjetski dan djeteta 2019.

20. 11. je Svjetski dan djeteta- svjetski dan djelovanja za prava djeteta. Ove se godine obilježava 30 godina Konvencije o pravima djeteta- najčešće ratificiranog ugovora o ljudskim pravima u historiji.

Prvo ga je proglasilo Ujedinjeno Kraljevstvo 1954. godine, a osnovano je kako bi potaknulo sve zemlje da odrede i obilježe dan, najprije kako bi se potaknula međusobna razmjena i razumijevanje među djecom, i drugo, da bi se pokrenule akcije koje će koristiti i promicati dobrobit djece u svijetu.

Pročitajte više

Antibiotska rezistencija (otpornost)

Sedmica Antibiotske svjesnosti obilježava se svake godine, dajući mogućnost da se podizanjem svijesti o važnosti odgovarajućeg korištenja antibiotika pomogne u sprječavanju stvaranja antibiotske otpornosti tj. rezistencije mikroorganizama na djelovanje antibiotika.

Svjetsko obilježavanje sedmice „Otpornosti antibiotika“ započelo je 2015. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija postavkom teme na godišnjoj skupštini, shvatila da je to jedan od prioriteta za borbu, tj. prevenciju i obezbjeđivanje odgovarajućeg treatmana infektivnih bolesti primjenom sigurnih i efikasnih lijekova, a ponukano Svjetskom sedmicom antibiotika (11-17.11.)

Pročitajte više

10. oktobar Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) je 10. oktobra 1992. osnovala i inicirala Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Ovogodišnji dan podržavaju WHO, Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Udruženje za globalno mentalno zdravlje

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2019. godine: ima za cilj skretanje pažnje na prevenciju samoubistava

Svakih 40 sekundi netko izgubi život zbog samoubistva.

Mentalno zdravlje treba promatrati kao izvor ljudskog kapitala ili blagostanja u društvu, tj ne oslanjati se samo na pojedinim osobna svojstvima, već i društvene okolnosti u kojem se ljudi nalaze i  žive.

Pročitajte više