Svjetski dan mentalnog zdravlja 2017.

Svjetski dan mentalnog zdravlja, kao globalni prioritet, prvi put je obilježen 10. listopada/oktobra 1992. godine, kao inicijativa i godišnja aktivnost Svjetskog saveza za mentalno zdravlje (WFMH), koja ima članove i kontakte u više od 150 zemalja. Svake godine UN, putem SZO, aktivno sudjeluje u promovisanju ovog događaja.

Od 1996. godine Svjetska Federacija mentalnog zdravlja svake godine izabere temu kojom se pokušava skrenuti pažnja na zaštitu mentalnog zdravlja i unaprijediti život osoba sa ispoljenim poremećajima. Ove godine je 25-a godišnjica obilježavanja.

Teme koje su do 2017.godine bile moto obilježavanja Svjetskog dana Mentalnog zdravlja:

 • 1996 Žene i mentalno zdravlje
 • 1997 Djeca i mentalno zdravlje
 • 1998 Mentalno zdravlje i ljudska prava
 • 1999 Mentalno zdravlje i starenje
 • 2000-2001 Mentalno zdravlje i rad
 • 2002 Utjecaj traume i nasilja na djecu i adolescenate
 • 2003 Emocionalni i poremećaji u ponašanju djece i adolescenata
 • 2004 Odnos između tjelesnog i mentalnog zdravlja: poremećaji koji se javljaju zajedno
 • 2005 Mentalno i fizičko zdravlje tokom životnog vijeka
 • 2006 Izgradnjia svijest – smanjenje rizika: mentalna bolest i samoubistvo
 • 2007 Mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja: Utjecaj kulture i različitosti
 • 2008 Mentalno zdravlje kao globalni prioritet: proširenje usluga putem djelovanja i zastupanja građana
 • 2009 Mentalno zdravlje u primarnoj zaštiti: Poboljšanje liječenja i promovisanje mentalnog zdravlja
 • 2010 Mentalno zdravlje i hronične tjelesne bolesti
 • 2011 Veliki poticaj: ulaganje u mentalno zdravlje
 • 2012 Depresija: globalna kriza
 • 2013 Mentalno zdravlje i starije odrasle osobe
 • 2014 Živjeti s shizofrenijom
 • 2015 Dostojanstvo u mentalnom zdravlju
 • 2016 Psihološka i mentalna zdravstvena prva pomoć
 • 2017 Mentalno zdravlje na radnom mjestu

WHO- Svjetska zdravstvena organizacija, mentalno zdravlje definiše kao stanje dobrobiti u kojem ljudi shvataju i razvijaju vlastiti potencijal, mogu da se nose s normalnim životnim stresom, mogu da rade produktivno i mogu da doprinesu svojoj zajednici. Svjetske statistike ukazuju da će oko 12 posto svjetske populacije – ili  oko 450 miliona ljudi ili jedna od četiri do pet osoba širom svijeta – oboljeti od mentalnog oboljenja, ukoliko izostane pravovremena dijagnoza i liječenje. Statistika WHO ukazuje da je depresija sve učestalija  duševna bolest (npr. 2002. je 154 miliona ljudi u svijetu patilo od nekog oblika depresije)

Usluge mentalnog zdravlja nisu svugdje u svijetu opskrbljene adekvatnim sredstvima- bilo ljudskim ili financijskim, posebice zemljama s niskim i srednjim dohotkom. Potrebno je više sredstava za poticanje mentalnog zdravlja kako bi se povećala svijest ljudi o tom pitanju.

Mentalni poremećaji prevladavaju među radno sposobnim stanovništvom. U nedavnim istraživanjima procijenjena je zastupljenost od 24% za uobičajene mentalne poremećaje, tj. uglavnom blage do umjerene depresije, anksioznosti i druge afektivne poremećaje.

Ponovljena i povećana izloženost nizu nepovoljnih psihosocijalnih i fizičkih radnih uvjeta povezano je s većom vjerojatnoćom pojavljivanja mentalnih poremećaja.

Hronični nepovoljni radni uvjeti, izloženost niskoj kontroli posla, visoki zahtjevi za poslom – psihosocijalni i fizički – trebaju se uzeti u obzir pri prevenciji mentalnog zdravlja ljudi na radnim mjestima

Pokazalo se da poremećaji mentalnog zdravlja povećavaju odsutnost zaposlenika sa radnog mjesta, utječe na nižu stopu produktivnosti i povećava troškove.

No, stigma povezana s psihijatrijskim poremećajem takva je da zaposlenici često ne žele zatražiti liječenje – posebno u trenutnoj ekonomskoj klimi – iz straha da bi to moglo ugroziti njihova radna mjesta. Istovremeno, menadžeri možda žele pomoći, ali nisu sigurni kako to učiniti.

Kao rezultat toga, poremećaji mentalnog zdravlja često se ne prepoznaju i ne liječe – ne samo da oštećuju zdravlje i karijeru pojedinca, već i smanjuju produktivnost na poslu.

Prosječan broj psihijatara na 100 000 stanovnika u različitim dijelovima Evropskoj regiji, po SZO su:

 • EU15 – 12,9
 • zemljama pristupnicama EU od 2004. godine – 8,9
 • zemlje u jugoistočnoj Europi – 8
 • CIS zemalja – 5,6
 • u FBiH, bolnički kapaciteti su pokriveni sa 6,8 psihijatara na 100 000 stanovnika
 • Eu region: 1 % gubitak zbog depresivnih poremećaja i 2,9 zbog anksioznih od svih YLD (izgubljene godine)
 • U BiH gubitak zbog depresivnih poremećaja je 7,6 %, a anksioznih 3% od svih YLD

Prosječan broj medicinskih tehničara/sestare na 100 000 stanovnika iznosi 21,7, što je dvostruko više od prosječne stope psihijatara u EU. Stanje je, što se tiče kadrovskog omjera, u FBiH slično, tj. 3 puta je više srednjeg medicinskog osoblja u odnosu na broj psihijatara u stacionarnim tj. bolničkim zdravstvenim ustanovama, s napomenom da još uvijek ima ustanova u kojima nisu razdvojene ni kadrovski niti posteljno neurologija i psihijatrija.

U Federaciji BiH broj postelja na 100 000 stanovnika iznosi 25,4, i na raspolaganju je kroz usluge u 16 zdravstvenih ustanova. Psihijatrijske postelje su smještene pored specijalnih bolnica- psihijatrijskih bolnica i zavoda za liječenje ovisnosti, i u općim bolnicama na psihijatrijskim odjelima.Prosječna dužina liječenja iznosi  19 dana, a zauzetosti postelja oko 70%. (podaci za 2015 g)

Mentalno zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 Većina EU 27 zemalja pokazuju da se liječnici opće prakse (GPS) obično bave problemima mentalnog zdravlja u smislu:

 • identificiranja osoba sa mentalnim poremećajima, te eventualno dalje upućivanje
 • dijagnosticiranje problema; i praćenje ljudi s problemima i pozivanje na konsultacije;
  • redovito liječenje običnih mentalnih bolesti, te davanje podrške.

Razvojem psihijatrije u zajednici, kroz Centre za mentalno zdravlje, FBiH je približila zdravstvene usluge stanovništvu, kako prostorno, tako i kadrovski. Kontinuirano se radi na poboljšanju usluga u ovoj oblasti, kao dijelu primarne zdravstvene zaštite.

Statistika Europske unije:

 • Depresija na radnom mjestu glavni je uzrok gubitka radne produktivnosti, bolovanja i ranog odlaska u mirovinu; neki ključni nalazi upućuju na to da je jedan od deset radnih ljudi prestalo raditi zbog depresije, a da je oko 350 miliona radnih dana izgubljeno u EU svake godine zbog stresa i depresije.
 • Mentalni poremećaji su u Europi veoma zastupljeni i predstavljaju veliki teret pojedincima, društvu i ekonomiji.
 • Ukupni finansijski troškovi mentalnih poremećaja, uključujući direktne i indirektne, poput medicinskih troškove kroz brigu i izgubljenu produktivnost, iznose više od 450 milijardi eura godišnje u EU.

 Depresija na radnom mjestu

 Utjecaj depresije na radnom mjestu očituje se na dva načina:

1) prisustvo, (presentizam) u kojem zaposlenik je na poslu, ali ne radi tj. nije produktivan i

2) odsutnost, (absentizam) koji se odnosi na fizičku odsutnost zaposlenika sa posla.

Svjetska istraživanja ukazuju da je oko 30% radno aktivnog stanovništva iskazalo snažnu simptomatologiju anksioznosti, brige, depresije i stresa zbog posla.

 

 

Pročitajte više

Mreža za sigurnost vakcina (Vaccine Safety Net)

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas član globalne Mreže za sigurnost cjepiva (Vaccine Safety Net). VSN je inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije, koja pomaže korisnicima interneta da pronađu pouzdane informacije o sigurnosti cjepiva. Više informacija možete pronaći ovdje.

 

 

Pročitajte više

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH obilježio Svjetsku sedmicu dojenja 2017.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS, Udruženjem za unapređenje dojenja-IBFAN i Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH nizom aktivnosti obilježio je Svjetsku sedmicu dojenja 2017, koja se u Federaciji BiH obilježava u prvoj sedmici oktobra.

U sklopu obilježavanja svjetske sedmice dojenja, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH organiziran je stručni skup pod nazivom “Održimo dojenje zajedno”, a obilježavanje je završeno aktivnostima na Trgu oslobođenja- Alija Izetbegović izjavama za medije, podjelom promotivnog materijala te dijeljenjem korisnih informacija od strane stručnjaka za promociju i unapređenje dojenja zainteresiranim građanima, trudnicama, kao i majkama koje su se nedavno porodile.

Dojenje se organizira i promiče širom svijeta od strane WABA-e (World Alliance for Breastfeeding Action), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i UNICEF-a (International Children’s Emergency Fund),  jer je za  majke vrlo važno da  dobiju pravovremenu pomoć i zdravstvenu edukaciju o njezi beba, uključujući i dojenje koje omogućava da bebe dobiju sve neophodne hranjive tvari, a time i da potaknu majku na zdrav rast i razvoj djeteta, čime svoje potomstvo štite od smrtonosnih zdravstvenih problema i bolesti, uključujući neonatalnu žuticu, upalu pluća, koleru i mnoge druge bolesti. Kontinuirana podrška može dovesti do postupnih i trajnih promjena u društvenom životu.

Ove godine, Svjetska zdravstvena organizacija ohrabruje cjelokupno društvo da bude prijateljski naklonjeno dojenju, i da “podrže majke da doje bilo kada, bilo gdje”.

 

 

 

Pročitajte više

Svjetska sedmica dojenja 2017.

Svjetska sedmica dojenja u svijetu se obilježava svake godine od 1. do 7. augusta/kolovoza, mada se u Federaciji BiH uobičajeno obilježavanje odvija početkom oktobra/listopada. Ove godine, obilježavanje je tematski usmjereno na važnost saradnje, zajedništva i partnerskih odnosa u promociji dojenja i pružanju podrške mladim majkama.

ZAŠTO obilježavanje sedmice dojenja?

Dojenje se organizira i promiče širom svijeta od strane WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i UNICEF-a (International Children’s Emergency Fund) kako bi potaknuli majke da dojenjem utiču na zdrav rast i razvoj djeteta,te kako bi zaštitile djecu od smrtonosnih zdravstvenih problema i bolesti, uključujući neonatalnu žuticu, upalu pluća, koleru i još mnogo toga.

Pročitajte više

Aktualnosti u zdravstvenom sektoru

U toku je realizacija Projekta “Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini” , koji je razvijen i podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i suradnju ( SDC ) i Svjetske zdravstvene organizacije ( SZO).

Pročitajte više