Svjetski dan borbe protiv raka 2019.

Rak je jedan od vodećih uzroka smrti i bolesti, odgovoran za 18,1 miliona novih slučajeva oboljelih i 9,6 miliona smrtnih slučajeva u 2018. godini. U svijetu, jedna od šest osoba umire od posljedica raka, pri čemu se oko 70% smrtnih slučajeva od raka javlja u zemljama sa niskim ili srednjim stopama dohotka, gdje često pristup ustanovama koje se bave oboljelima od raka nije uvijek dostupan.

Pročitajte više

Zaštita stanovništva poplavljenih područja

Poplave s kojima se trenutno suočava Federacija BiH nose niz opasnosti usljed oštećenja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, prekida  vodosnabdijevanja i dispozicije otpadnih materija, izlijevanja kanalizacije, oštećenja električnih vodova, prekinutih  plinskih vodova,  povećane opasnosti od ozljeđivanja itd.  Posebno su ugrožene tzv. vulnerabilne grupe,  kao što su djeca, trudnice, hronični bolesnici i stariji ljudi, te skrećemo pažnju na provođenje mjera kojima se sprječava širenje zaraznih bolesti putem zagađene vode i hrane, kao i mjera koje se odnose na ličnu higijenu, higijenu predmeta i mjesta stanovanja.

Pročitajte više

Sarajevo, Mostar i Banja Luka obilježili Dan bez duhanskog dima 2019.

Povodom obilježavanja Dana bez duhanskog dima, Inicijativa Klima Bez Dima organizirala je danas kreativnu interaktivnu video-prezentaciju “Život u dimu- spasi me”, u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu, čiji je cilj podizanje vijesti i pružanje podrške za osiguranje ambijenta bez duhanskog dima.

Prof. dr Aida Ramić-Čatak, govoreći za medije o posljedicama duhanskog dima po zdravlje stanovništva, podsjetila je da svako ko boravi u prostoriji sa drugim pušačima, ima podjednake šanse da oboli od neke bolesti kao i da je sam aktivni pušač, te da su posebno osjetljive skupine trudnice, novorođenčad, djeca i hronični bolesnici…

Pročitajte više

Utjecaj aerozagađenja na zdravlje stanovništva

Zagađenje zraka je vodeći ekološki riziko faktor za zdravlje i procjenjuje se da je gotovo trećina stanovnika evropskih gradova izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA).

Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se zna da nanose najveću štetu ljudskom zdravlju i životnoj sredini. Za najopasnije se smatraju ugljikovodonici, prizemni ozon, ugljen monoksid, azotni dioksid, sumpor dioksid i lebdeće čestice (dim, čađ, prašina).

Pročitajte više