Europski tjedan/sedmica imunizacije 2017.

cijepljenje_23Od  24. do 30. aprila 2017. godine, obilježava se dvanaesti po redu tjedan/sedmica imunizacije u Europskom regionu, koja se u Federaciji BiH obilježava pod sloganom „ Imunizacija je važna“.

Tjedan/sedmica imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, u suradnji sa zemljama članicama i partnerima, sa idejom da se pažnja opće javnosti i zdravstvenih radnika usmjeri na značaj i neophodnost imunizacije.

Osnovni cilj ovih aktivnosti  je povećati svijest o potrebi i pravu svakog djeteta da se zaštiti od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Poruka o značaju imunizacije u zaštiti zdravlja i života svakog djeteta treba stići do svakog pojedinca, na način da vakcina bude dostupna svima i da se osigura potpun obuhvat imunizacijom.

Pročitajte više

Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom

mis_1399828946Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom, poznata  kao “mišja groznica“, je akutna virusna bolest od koje godišnje u svijetu oboli između 150 i 200 hiljada ljudi, s tendencijom porasta novooboljelih. Bolest počinje naglo,visokom temperaturom, krvarenjima i oštećenjem rada bubrega, a često zahtijeva i bolničko liječenje.

“Mišja groznica” se, ipak, najčešće javlja kao blago oboljenje, slično prehladi ili gripi. U malom procentu inficiranih, bolest može imati teži tok, sa izraženim krvarenjima i razvijenim hemoragičnim sindromom, kada zahtijeva bolničko liječenje. Smrtni ishod kod teških oblika bolesti se javlja u 5 do 10 procenata.

Slična bolest sa različitim kliničkim manifestacijama opisana je širom svijeta. Endemska (stalna prirodna žarišta ) se nalaze u Europi i Aziji. Kao endemska bolest stalno je prisutna sa različitom učestalošću od godine do godine. Najčešće se registriraju pojedinačni slučajevi bolesti, bolest se rjeđe javlja u vidu epidemija. Kod nas se bolest najčešće registrira u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Srednje-bosanskom kantonu, a registrirani su slučajevi i na području Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pročitajte više

Svjetski dan zdravlja- “Depresija:razgovarajmo”

20170407_133559Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja (07.04.),  Zavod za javno zdravstvo KS, u suradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja KS i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, organizirao je danas okrugli stol na temu “Rana intervencija depresija i mladi- model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“,

Cilj okruglog stola bio je senzibiliranje javnosti i drugih relevantnih aktera i ukazivanje na problem depresije koju je vrlo važno na vrijeme prepoznati, suočiti se s njom i potražiti pomoć, jer utječe na cjelokupni život, ima tendenciju pogoršanja i kao ozbiljan duševni poremećaj mora se liječiti. Ukoliko se ne liječi, bolest često dovodi do samoubojstva: 15% neliječenih ili neadekvatno liječenih pacijenata izvrši samoubojstvo, dok ga znatno veći broj pokuša izvršiti.

Svjetska zdravstvena organizacija je ovogodišnji Svjetski dan zdravlja posvetila depresiji, u kampanji pod motom „Depresija: razgovarajmo“.

Pročitajte više

Obavijest za doktore stomatologije (specijalizanti)

U skladu sa Pravilnikom o  specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora  stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (Službene novine Federacije BiH  br. 62/15)  Osnovna  teorijska  nastava  za doktore stomatologije na specijalizantskom stažu će se organizovati 20. aprila 2017. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Titova 9, Sarajevo, sala na I spratu, sa početkom u 10.00 sati. Programom je predviđeno da edukacija traje do 15.30.

Molimo kolege da ponesu kopiju Rješenja o odobrenoj specijalizaciji od strane Federalnog ministarstva zdravstva (za dr stomatologije koji do sada nisu dostavili kopiju Rješenja).

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +387 33 564 617, +387 33 564 636

Pročitajte više