Evropski dan i Svjetska sedmica svjesnosti o racionalnom korištenju antibiotika 2020.

18.11.2020. godine- Evropski dan svjesnosti o racionalnom korištenju antibiotika

18-24.11.2020. godine- Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnim infekcijama (WAAW)

Zašto je to važno?

Šezdeset i osma Svjetska zdravstvena skupština je 2015. godine odobrila Globalni akcioni plan za antimikrobnu rezistenciju, pozivajući na posvećenu globalnu kampanju za podizanje javne svijesti i razumijevanja rezistencije na antibiotike. Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima (WAAW) održava se u cilju promocije globalne edukacije o antibioticima, načinu na koji ih treba koristiti i rastućim rizicima od rezistencije na antibiotike.

Pročitajte više