Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – August 2012

U razdoblju od 01.08. do 31.08.2012. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijavljeno je 1190 osoba oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti (Mb 50,89 %000), dok je u istom razdoblju prošle godine prijavljeno 1283  oboljela (Mb 54,88 %000).

Među pet vodećih zaraznih bolesti u Federaciji BiH, u proteklom mjesecu, dominiraju crijevne zarazne bolesti, koje su karakteristične za ljetne mjesece.

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – August 2012

Pročitajte više

Visoke temperature i djelovanje UV zračenja – i dalje je potreban oprez!

Iako se u narednom periodu predviđa pad temperatura, i dalje je potreban oprez! Posebno zbog čiunjenice da smo, usljed nelagode koju izaziva, visoke temperature  itekako  svjesni, dok  djelovanja  ultravioletnog zračenja, nismo.

Ultravioletne zrake predstavljaju nevidljivi oblik sunčeve svjetlosti i ima ih tri vrste UVA,UVB i UVC.  Posebno štetne su UVA zrake, koje mogu prodrijeti ispod gornjeg sloja kože, te uzrokovati oštećenja vezivnog tkiva, čime se povećava rizik od razvoja karcionma kože. Dva najčešća tipa karcinoma kože su u velikom procentu izliječiva, dok je  melanom, treći najčešći tip, izuzetno opasan. UVB  zrake  ne prodiru tako duboko u kožu kao UVA ali također  mogu uzrokovati oštećenja kože, dok UVC zrake bivaju apsorbirane od strane ozonskog omotača, te ne dospijevaju na površinu zemlje i samim tim ne  predstavljaju rizik.

Pročitajte više

ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2011. godina

Podaci redovne zdravstveno statističke evidencije pokazuju da u Federaciji BiH u odnosu na vodeće uzroke oboljevanja  i smrtnosti stanovništva  dominiraju hronična oboljenja, koja  usljed troškova dijagnostike, terapije i  rehabilitacije oboljelih svake godine predstavljaju vodeće zdravstvene probleme i značajna opterećenja za limitirani budžet zdravstvenog sektora i zajednicu u cijelini.

Rezultati populacionih istraživanja koja je proveo Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potvrđuju  nepovoljne  trendove  životnog stila i  navika stanovništva, pri čemu dominiraju bolesti  ovisnosti (pušenje, alkoholizam, droge i psihotropne supstance), neadekvatna ishrana, prekomjerna težina i gojaznost kao i nedovoljno fizičke aktivnosti,  koji predstavljaju   ključne faktore rizika po zdravlje stanovništva Federacije BiH.

Takođe, pokazatelji vezani za okoliš i zdravlje ukazuju na neophodnost unapređenja sistema monitoringa i nadzora okolišnih faktora za zdravlje, sa ciljem unapređenja zdravlja na radnom mjestu, sigurnosti mjesta stanovanja, transporta  kao i očuvanja okoliša.

Zdravstveno stanje stanovništva u FBiH 2011.

Pročitajte više