Maligne neoplazme u 2007. godini

Na području Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2007. godine broj novootkrivenih bolesnika sa invazivnom malignom neoplazmom (šifre MKB 10: C00-C97; bez C44/rak kože) je 4147 sa stopom incidence 178,1 /100.000 stanovnika.

U ovoj godini prijavljeno je 1.046 umrlih osoba od malignih neoplazmi sa stopom mortaliteta 44,9%000. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dostavljaju prijave malignih neoplazmi.

REGISTROVANI NOVI SLUČAJEVI OBOLJEVANJA OD MALIGNIH NEOPLAZMI NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U TOKU 2007. GODINE

Pročitajte više

Vrijednosti ambijentalne doze zračenja u BiH u proteklih 10 mjeseci

NEMA POVIŠENIH VRIJEDNOSTI !

Zavod za javno zdravstvo FBiH, Odjel – Centar za zaštitu od jonizirajućeg zračenja  redovno vrši mjerenja i istraživanja radioaktivnosti  s ciljem kontrole izloženosti jonizirajućem zračenju i radioaktivnom materijalu. Stanice za mjerenje jonizirajućeg zračenja u zraku su postavljene na 11 mjesta: Hadžići, Sarajevo, Bihać, Livno, Mostar, Tuzla, Banja Luka, Novi Grad, Višegrad, Bijeljina i Gacko.

Pročitajte više

Obilježavanje 5. juna svjetskog dana zaštite životne sredine

Razvojem industrije i savremene tehnologije došlo je do narušavanja svih elemenata životne sredine (vazduh, voda, zemljište). Djelovanjem čovjeka na životnu sredinu dolazi do najrazličitijih oblika aerozagađenja. Poznato je da staklenički gasovi (vodena para, ugljen dioksid, metan, troposferski ozon i dr.), dozvoljavaju sunčevoj energiji da prodre do Zemlje, a da je potom zarobljavaju u atmosferi kao infracrvenu toplotu. Ovaj fenomen održava planetu dovoljno toplom, što osigurava normalno odvijanje fizioloških funkcija svih živih organizama.

Pročitajte više

Pojava novih sojeva virusa gripe

Prognoze Svjetske zdravstvene organizacije, da će se krajem 2008. i početkom 2009. godine javiti novi sojevi sezonske gripe su se obistinile. Ti novi sojevi, koji su mogući uzročnik većih epidemija ove bolesti u svijetu su:

–    A/ Brisbane/59/ 2007-H1N1
–    A/Brisbane/10/2007-H3N2
–    B/Florida/4/2006.

Pročitajte više

Mladost bez duhana

31.maj/ svibanj 2008.
Svjetski dan bez duhanskog dima

Tobacco-free youth

Duhan je jedan od vodećih uzročnika smrti u svijetu koji se može spriječiti. Ali, to je jedini zakonom dozvoljeni proizvod koji ubija od trećine do polovine svih onih koji ga koriste i to tako što u prosjeku žrtvama oduzima 15 godina života. Nažalost, mladi kojih danas u svijetu ima oko 1,8 milijardi (od 10 do 24 godine), i to više od 85% u zemljama u razvoju, su najugroženiji dio ukupne svjetske populacije.

Pročitajte više