“Europski dan svjesnosti o antibioticima” 18. novembar/studeni

Evropski dan svjesnosti o antibioticima koji se obilježava u cijeloj Evropi je događaj koji ima za cilj podizanje svijesti o tome kako odgovorno koristiti antibiotike. Europski dan svjesnosti o antibioticima European Antibiotic Awareness Day (EAAD), je pokrenut od strane Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) 2008. i obilježava se 18. studenog/novembra svake godine.

Antibiotska rezistencija (otpornosti na antibiotike) je složen globalni javnozdravstveni problem. Da bi se se učinkovito uhvatilo u koštac s ovim problemom, potreban je zajednički pristup na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.

Pročitajte više

Svjetski dan šećerne bolesti, 14. novembar/studeni 2012.

Danas u svijetu živi više od 366 miliona ljudi s dijabetesom, od toga gotovo 100 miliona ovisi o inzulinu. Dijabetes je svjetski ubica, odgovoran za preko četiri miliona smrti svake godine. Svake desete sekunde neko umire od komplikacija uzrokovanih dijabetesom.

Svjetski dan dijabetesa – šećerne bolesti obilježava se u u više od 160 zemalja svijeta, u preko 200 njezinih članica, a pod vođstvom Međunarodne federacije za dijabetes (IDF). Svjetski dan šećerne bolesti ustanovili su 1991. Međunarodna dijabetes federacija i Svjetska zdravstvena organizacija, kao odgovor na rastuću zabrinutost i brigu za oboljele od  dijabetesa. Svjetski dan šećerne bolesti postao je službeni Dan Ujedinjenih naroda 2007., usvajanjem Rezolucije Ujedinjenih naroda 61/225. Kampanja skreće pozornost svijeta i javnosti na pitanja od iznimne važnosti za dijabetes.

Pročitajte više

Istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH 2012. godine

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, pokrenuo je implementaciju istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH u 2012. god.

Osnovne ciljeve ovog značajnog istraživanja predstavljaju ocjena zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH, sa identifikacijom vodećih faktora rizika, zdravstvenih potreba i korišćenja zdravstvene zaštite u populaciji odraslog stanovništva (18 i više godina), te  sakupljanje podataka u skladu sa međunarodno preporučenim indikatorima (EUHIS) kao osnove za nastavak periodičnih istraživanja u narednom periodu i komparaciju sa EU.

Pročitajte više

Mjesečni bilten o kretanju zaraznih bolesti – Septembar/rujan 2012.

  • U razdoblju od 01.09. do 30.09.2012. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijavljene su 1482 osobe oboljele od zaraznih i parazitarnih bolesti (Mb 63,38 %000), dok je u istom razdoblju prošle godine prijavljen 1501  oboljeli (Mb 64,21 %000).
  • Među pet vodećih zaraznih bolesti u FBiH, u proteklom mjesecu, i dalje dominiraju crijevne zarazne bolesti. Najviše slučajeva akutnog enterokolitisa registrirano je u Sarajevskom (308) i Srednjobosanskom kantonu (268).
Pročitajte više