Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013-2017. godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 65. sjednici, održanoj 23. oktobra 2012. godine usvojila “Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013–2017. godine.“

nacrt-planaRiječ je o dokumentu u čijoj su izradi učestvovali predstavnici federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, zdravstva, rada i socijalne politike, te finansija, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Također, tokom izrade dokumenta su obavljene i konsultacije s predstavnicima nevladinog sektora, roditelja i civilnog društva, a prihvaćene su i sugestije predstavnika lokalne zajednice, te profesionalaca koji se bave ranim rastom i razvojem, kao i drugih koji su pokazali interes za unapređenje zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite djece.

Osnovni cilj ovog dokumenta, nastalog međusektorskim integrisanim djelovanjem, jeste podsticanje zajednice na unapređenje ranog rasta i razvoja djece, dok se specifični ciljevi odnose na edukaciju roditelja, djece i žena fertilne dobi, te uspostavljanje saradnje s postojećim lokalnim ustanovama/službama u zajednici sa centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, odgojno-obrazovnim ustanovama, vjerskim zajednicama, ustanovama za zbrinjavanje djece, žena, majki, nevladinim sektorom i drugim.

Pročitajte više

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA, SCHE1

Ispit za polaznike kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, SCHE1 (svi polaznici), održati će se na dan 21. decembar/prosinac 2012. godine sa početkom u 10:00 časova u sali Centra za zdravstveni menadžment, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Titova 9, Sarajevo.

Provjeru znanja će vršiti stručna komisija u sastavu:

  1. Zijad Bešlagić
  2. Amra Živanović
  3. Bahrija Umihanić
  4. Amra Karić
Pročitajte više

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a, 1. decembar/prosinac

Svjetski dan borbe protiv AIDS –a, 1. decembra/prosinca, okuplja ljude, vlade, te nevladine i zdravstvene institucije iz cijelog svijeta s ciljem podizanja svijesti o HIV / AIDS-a, poticanje na prevenciju i liječenje, te iskazivanje  međunarodne solidarnosti sa oboljelim širom svijeta.

Prema podacima rutinske statistike, u  BiH je od registriranja prvog slučaja HIV/AIDS-a (1986.g) do zaključno sa prvih jedanaest mjeseci 2012.godine, ukupno registrirana 221 osoba sa HIV infekcijom, od kojih 120 u stadiju AIDS-a . U Federaciji su u tom razdoblju registrirane 133 osobe sa HIV infekcijom , od kojih 74 u stadiju AIDS-a.

Pročitajte više

OD MIRA U KUĆI DO MIRA U SVIJETU

Izazovimo Militarizam i Zaustavimo Nasilje Nad Ženama

Međunarodna kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja je nastala 1991.g. i njome se  utvrđuju datumi između 25.novembar/studeni (Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama) i 10. decembar/prosinac (Međunarodnog dana ljudskih prava), kako bi  se simbolično povezali nasilje nad ženama i ljudska prava. U toku 16-dnevnog perioda  su uključeni i drugi važni datumi: Međunarodni dan braniteljica ljudskih prava(29. novembar/studeni), Svjetski dan borbe protiv AIDS-a(1. decembar/prosinac), i Međunarodni dan osoba s invaliditetom (3.decembar/prosinac).

Pročitajte više