DANI ZDRAVSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i EPOS projekta u periodu od 07.-10.06. 2011. godine u u Centru «Skenderija»- Sarajevski Sajam održat će se već drugu godinu zaredom manifestacija «Dani zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom ove manifestacije mnoge zdravstvene ustanove, NVO, zavodi za javno zdravstvo, klinike, fondovi, farmaceutske kuće predstavit će svoje aktivnosti, programe, savremene proizvode i druga dostrignuća iz oblasti zdravstva – farmacije, javnog zdravstva, primarne zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i dr. Osim toga, tokom trajanja manifestacije biće održano niz okruglih stolova, prezentacija, radionica, stručnih sastanaka, konferencija, uz učešće preko 1000 učesnika iz BiH i inostranstva.

Pročitajte više

REGISTRIRANE ZARAZNE BOLESTI U FBiH

Mjesečni bilten, travanj  2011. godina

U razdoblju od 1.4. do 30.4.2011. godine na području  FBiH prijavljeno je 5665 osoba. oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti;

Kao vodeće zarazne bolesti u toku proteklog mjeseca, april/travanj 2011. godine, registrirane su:

1.Influenza  – 2875
2.Parotitis epidemica – 1240
3.Varicellae –  875
4.Enterocolitis – 225
5.Angina streptoccocica – 100

Pročitajte više

Pobijedimo rezistenciju na lijekove

Svjetski dan zdravlja, 7. april/travanj 2011.g.

Antimikrobna rezistencija je problem koji sve više zaokuplja međunarodnu  zdravstvenu i širu javnost. Uz moto «Pobijedimo rezistenciju na lijekove» Svjetska zdravstvena organizacija» u povodu, 7. aprila/travnja , Svjetskog dana zdravlja, poziva sve svoje zemlje članice na aktivnu zdravstvenu politiku kojom će se što brže i što prije riješiti ovaj  sve opasniji zdravstveni problem.

Pročitajte više

Informacija o epidemiji parotitisa (zaušnjaka)

Sukladno članku 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  (Sl.n. FBiH br. 29/05), na temelju stručnog mišljenja Zavoda za javno zdravstvo FBiH o višestrukom porastu broja oboljelih od parotitisa u tri kantona (SB, Z-D, SA) u prva tri mjeseca ove godine, proglašena je  epidemija.

U razdoblju od konca 12. mjeseca 2010.godine do sredine trećeg mjeseca 2011.godine, u FBiH je registriran višestruki porast broja oboljelih od parotitisa u odnosu na prethodno petogodišnje razdoblje (v. grafikon).

Pročitajte više