UTICAJ AEROZAGAĐENJA NA ZDRAVLJE LJUDI

Aerozagađenje predstavlja koncentraciju štetnih materija preko tolerantne granice (maksimalno dozvoljene koncentracije – MDK), međutim, ova će koncentracija ovisiti ne samo o intenzitetu izvora zagađivanja, nego i od lokalnih uslova u pogledu zračnih strujanja, padavina, konfiguracije terena itd.

Pročitajte više

Reagiranje Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, na vijest objavljenu 13.12.2013 godine, na portalu www Banjaluka.ba

Cijepljenje djece prema Programu imunizacije u Federaciji BiH se odvija redovito i nije bilo slučajeva komplikacija, pogotovu ne smrti koje bi se dovodile u vezu sa primanjem cjepiva. Vijest o smrti šestomjesečne bebe iz Lukavca nakon primanja DTP/IPV i Hib cjepiva, objavljena na portalu (www Banjaluka.ba), u petak,13.12.2013. godine, a kasnije i na drugim portalima, zapravo se odnosi na događaj iz 2010. godine  kada se desila smrt šestomjesečne bebe  za koju je tada provedenom istragom utvrđeno da nije povezana sa primanjem navedenih cjepiva.

Pročitajte više

Baza ispitnih pitanja SHCE3

U prilogu možete naći bazu ispitnih pitanja za pismeni dio ispita za provjeru znanja iz  SHCE 3.

Provjera znanja održati će se 21.12.2013.g., s početkom u 10h, u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu, ul. Skenderija 70.

Pročitajte više

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV HIV/AIDS-a, 1.12. 2013.

aidsOd 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om u BiH, do konca novembra/studeni 2013.godine u BiH je registrirano 245 osoba sa HIV infekcijom od kojih je 126 razvilo AIDS. Dominatni put prijenosa je seksualni, od čega heteroseksualni 51,4%, homo/biseksualni 29,4 %, dok je u 8,9 % slučajeva put prijenosa je injekcijsko korištenje droge.

Posljednjih 5 godina , u BiH se godišnje registrira prosječno 16 osoba sa HIV-om, što BiH svrstava u zemlje s niskom razinom učestalosti HIV infekcije.

Pročitajte više

Projekt jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini

prosesProjekt jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) realizira se u cijeloj Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i u Brčko Distriktu. Prva faza projekta obuhvata period od 2012. do septembra 2016. godine. Projekt je razvio i provodi konzorcij sačinjen od bosanskohercegovačkih i međunarodnih partnera (Fondacija Fami, Univerzitetska bolnica u Ženevi, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu), a podržava ga  i finansira švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Pročitajte više