Obilježen Svjetski dan borbe protiv dječije paralize

IMG_0166Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Rotary Klubom Delta i Rotaract Klubom Sarajevo obilježio je 24.10. – Svjetski dan borbe protiv dječije paralize. Slogan ovogodišnje akcije je „Spriječimo povratak dječije paralize u BiH“. U prostoru BBI centra Sarajevo podijeljeni su edukacijski letci o dječijoj paralizi i načinima sprečavanja pojave iste. Akcija podjele edukacijskih letaka nastavljena je i narednog dana, 25. oktobra u prostoru BBI i Sarajevo City Centra. Podjeljeno je preko 600 letaka, a zainteresovanim građanima su pružene potrebne informacije.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH ove godine posvetio je cijelu sedmicu borbi protiv dječije paralize, ukazujući na važnost vakcinacije i revakcinacije  kao prevencije nastanka ove invektivne bolesti.

Download flajer

Polio baner – 5m x 7m

Pročitajte više

Svjetski dan hrane

 

World Food DayTema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, koji se obilježava 16. oktobra i nosi naziv „Porodične farme-  hrane svijet i brinu o zemlji“, posvećena je malim porodičnim farmama. Tema je izabrana s ciljem da se ukaže na ulogu koju porodične farme imaju u smanjenju i eliminaciji gladi i siromaštva, u obezbjeđenju zaliha hrane, poboljšanju životnog standarda, upravljanju  prirodnim resursima i zaštiti okoline i postizanju održivog  razvoja, posebno u ruralnim područjima.

Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, podaci vezani za stanje uhranjenosti govore da problemi vezani za neodgovarajuću ishranu značajno opterećuju zdravlje populacije.

Pročitajte više

Svjetski dan čistih ruku

zd-1Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2008. godinu proglasila Međunarodnom godinom sanitacije, a „Svjetski dan čistih ruku“ je prvi put obilježen 15. oktobra iste godine. Ovaj dan obilježavamo u cilju povećanja svijesti o značaju pranja ruku za zdravlje. To bi trebalo da podstakne zemlje da analiziraju običaj pranja ruku svog stanovništva, jer rezultati do sada obavljenih analiza pokazuju da higijenske navike nisu razvijene na potrebnom nivou. Osnovna poruka koju nosi obilježavanje „Svjetskog dana čistih ruku“ je da je pranje ruku toplom vodom i sapunom najisplativija zdravstvena intervencija.

Pročitajte više

Počelo obilježavanje svjetske sedmice dojenja

bfhihkaU Sarajevu je danas ispred Katedrale „Srca Isusova“ počelo obilježavanje Svjetske sedmice dojenja aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Zavoda za javno zdravstvo KS i Udruženja za unapređenje dojenja Sarajevo.

Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja koja sedmicu dojenja obilježava 01-07. oktobra svake godine.

Svjetska sedmica dojenja 2014. godine posvećena je procjeni ostvarivanja Milenijumskih ciljeva razvoja (MCR) koje su postavile vlade zemalja članica UN-a sa ciljem praćenja napretka u borbi protiv siromaštva.

Pročitajte više

Svjetska sedmica dojenja (01-07. oktobar)

dojenje65432Svjetska sedmica dojenja 2014

Kao i svake godine, Svjetski savez za dojenje (WABA) kao zagovornik i kreator politike za zaštitu, promicanje i potporu dojenju, uz WHO i UNICEF još 1990. godine je, kroz Deklaraciju Innocenti, potakao obilježavanje  Svjetske sedmice dojenja (WBW) u periodu 01-07 kolovoza/avgusta (neke zemlje, među kojima je i BiH ga obilježavaju 01-07. oktobra). Te iste godine vlade zemalja i Ujedinjeni narodi su, u borbi protiv siromaštva i u svrhu promovisanja zdravog i održivog razvoja, do 2015 godine postavili osam globalnih ciljeva, tzv. Milenijumske ciljeve razvoja (MDG-a).

Milenijumski razvojni ciljevi 4 i 5 se posebno odnose na zaštitu života i zdravlja djece i majki.

Ovogodišnja tema Svjetske sedmice dojenja (WBW) reagira na najnovije “odbrojavanje“ isteka Milenijskih razvojnih ciljeva, insistirajući na važnosti širenja i održavanja, zaštite, promovisanja i potpore dojenja u svijetu i nakon 2015. godine.

Tema Svjetske sedmice dojenja 2014. godine se slavi pod sloganom:

“Dojenje- dobitak za cijeli za život!”

Pročitajte više