Obilježen Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

IMG_20150324_101617~2„Svake godine 9 miliona ljudi oboli od tuberkuloze. Tri miliona ljudi ne dobije potrebnu skrb. Pomozite nam da dođemo do njih“.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze danas je u Sarajevu održana konferencija za novinare predstavnika iz obasti zdravstva s ciljem podizanja svijesti o tuberkulozi, jednim od vodećih svjetskih zdravstvenih izazova s 9 miliona novooboljelih i gotovo 1.5 miliona smrtnih slučajeva svake godine.
Ovogodišnji Dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se pod sloganom “Dosegnuti tri miliona. Dosegnuti, liječiti i izliječiti sve oboljele”.
Obilježavanju ovog dana priključio se i ZZJZFBiH, kao ustanova od posebne važnosti za implementaciju sekundarnog I tercijarnog nivoa javnozdravstvene djelatnosti na području Federacije BiH, s fokusom na kontrolu zaraznih bolesti, zdravstvenu promociju i prevenciju bolesti.

Pročitajte više

Svjetski dan voda 22. mart 2015. – „Voda i održivi razvoj“

VODAObilježavanje Svjetskog dana voda je jedan od načina kako na globalnom nivou, u duhu održivog razvoja, podići svijest o važnosti upravljanja vodom za sadašnje i buduće generacije i apelirati za pomoć velikom dijelu svjetske populacije kojoj je iz mnogih razloga nedostupna zdravstveno ispravna voda za piće. Tema Svjetskog dana voda za 2015. godinu je „Voda i održivi razvoj“. Konceptu održivog razvoja danas pripada centralno mesto u razmatranju dugoročne perspektive opstanka i napretka čovječanstva. Održivost, ili održivi razvoj, javlja se ne samo kao preduslov, već i kao krajnji cilj efikasne organizacije brojnih ljudskih aktivnosti na Zemlji. 

Pročitajte više

Preporuke za putnike i hodičasnike koji su boravili na Bliskom Istoku gdje je registriran Bliskoistočni respiratorni sindrom – korona virus (MERS-CoV)

Putnici kојi su boravili nа Bliskom Istоku, Аrаbiјskоm pоluоtoku i susjеdnim zеmljama, pоtrеbnо је dа budu upоznаti sa rizikom od infekcije izazvane korona virusom MERS CoV!

 Štа је Bliskоistоčni rеspirаtоrni sindrоm (MERS-CoV)?

Bliskоistоčni rеspirаtоrni sindrоm (MERS-CoV) је akutna,  rеspirаtоrnа bоlеst kоја  se manifestira simptomima poput temperature, groznice, kašlja, problemima sa disanjem. Kliničkа slikа mоžе vаrirаti оd blаgе i аsimptоmаtskе infеkciје dо tеškе fоrmе bоlеsti, s mоgućim smrtnim ishоdоm. Оsоbа mоžе biti zаrаžеnа, а dа nе ispоljаvа simptоmе bоlеsti i prеdstаvljа izvоr infеkciје zа drugе оsjеtljivе оsоbе.Upala pluća je čest nalaz kod oboljelih. Gаstrоintеstinаlni simptоmi, uključuјući prоliv, tаkоđе su rеgistrirani  kоd ovih pаciјеnаtа. Tеškа fоrmа bоlеsti mоžе uzrоkоvаti rеspirаtоrnu insuficiјеnciјu kоја zаhtijеvа mеhаničku vеntilаciјu i tretman u јеdinici intеnzivnе njеgе. Оsоbе s pоvеćаnim rizikоm оd rаzvоја tеškе fоrmе bоlеsti izazvane ovim virusom su оsоbе sа hrоničnim pоrеmеćајimа respiratornog  sistеmа, mеtаbоličkim pоrеmеćајimа (uključuјući prijе svеgа šеćеrnu bоlеst), bоlеsnici s bubrеžnоm insuficiјеnciјоm, bоlеsnici sа mаlignim tumоrimа, stаriје оsоbе, kао i оsоbе sа оslаbljеnim imunоlоškim sistеmоm. Osjetljivost je opća. Oboljeli su svih dobnih skupina (od 1-99 godina). Smrtnost je 30-40%.

Pročitajte više

Svjetski dan oralnog zdravlja

oralno zdravlje

Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se svakog 20. ožujka/marta radi podizanja svijesti o problemima oralnog zdravlja i važnosti njege usne šupljine. Cilj je istaknuti važnost održavanja čistih i zdravih zubi, educirati širu javnost o pravilnoj njezi usne šupljine i razvijati svijesti o važnosti oralne higijene kao preduvjeta za oralno zdravlje pojedinca i njegov utjecaj na opće zdravlje. Ujedno je to i poticaj pojedincima, javnosti i vladama da poduzmu niz koraka kako bi se smanjile bolesti usne šupljine – od karijesa do raka.

Pročitajte više

4. veljače/februar – Svjetski dan borbe protiv raka

World-Cancer-Day-2013-wallpaper

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se svake godine 4. veljače i predstavlja  inicijativu pod kojom se svijet može udružiti u borbi protiv globalne epidemije raka. Svake godine na ovaj dan Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna unija za borbu protiv raka promoviraju  što učinkovitije mjere u borbi protiv raka kroz podizanje svijesti o malignim oboljenima, promicanje mogućih načina prevencije, dijagnosticiranja i liječenja te  povećanje kvalitete života oboljelih.

Pročitajte više