POČETAK JAVNE KAMPANJE ZA PREVENCIJU GRIPE: ‘VAKCINACIJA PROTIV GRIPE, NORMALNA STVAR’

“Vakcinacija je najeftinija i najekonomočnija mjera u suzbijanju zaraznih bolesti, u ovom slučaju gripe. Čovječanstvo je do sada bilo suočeno sa nekolio pandemija gripe koje su uzele stravičan danak u broju umrlih ljudi. Da bi spriječili i umanjili tako pogubne efekte epidemija i pandemija poduzimamo ozbiljne korake, a jedan od njih je upravo imunizacija”, saopćili su na konferenciji za štampu

Pročitajte više

Listopad/oktobar – Mjesec roza vrpce – Rak dojke

Dojke su spolno obilježje i ukras svake žene. No, nažalost one su i najčešće sijelo raka kod žena. Žene cijelog svijeta pokušavaju na razne načine skrenuti pozornost na najčešći uzrok smrti žena od malignih bolesti podizanjem svijesti javnosti, skretanjem pozornosti institucija vlasti na potrebu donošenja nacionalne strategije ranog otkrivanja raka dojke, poboljšanje terapijskih mogućnosti kao i kvalitete života oboljelih.

Prema podatcima iz Registra raka u FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBIH, broj oboljelih od raka dojke zadnjih godina ima trend rasta, tako da je u 2010. godini u FBiH bilo prijavljeno 623 oboljelih: 613 žena i 10 muškaraca. Rak dojke čini jednu četvrtinu svih malignih neoplazmi kod žena Najveći broj oboljelih žena je u dobi 60-79 godina, potom 50-59, 65-69, a javlja se i u 20-tim godinama.

Pročitajte više

Svjetski dan duševnog zdravlja

“Depresija- Globalna kriza”

Obilježavanjem Svjetskog dana duševnog zdravlja, 10. oktobra/listopada, već dvadesetak godina usmjerava se pogled svijeta i podiže svijest javnosti o duševnim oboljenjima i duševnom zdravlju. Duševno zdravlje je jedan od osnovnih dijelova općeg zdravlja i temeljnog ljudskog prava na dostojanstven život. Duševne bolesti i smetnje su široko prisutne u našem okruženju; svaka šesta osoba u svijetu će osjetiti smetnje koje se tiču ličnog duševnog zdravlja, a utječu na njezinu/njegovu porodicu ili sredinu u kojoj živi i radi.

Pročitajte više

Zdravstveni uslovi i preporuke za hodočasnike u Meku(Hadž), Saudijska Arabija

Ministarstvo zdravstva Kraljevine Saudijske Arabije izdalo je, kao i svake godine, niz zdravstvenih zahtijeva i preporuka za ulazne vize za Hadž i Umru u 2012. godine. Ova informacija, objavljena u Weekly Epidemiological Record časopisu SZO-a, je obavještenje za posjetioce o svim uslovima potrebnim za ulazak u Saudijsku Arabiju; ne implicira da SZO odobrava sve mjere koje su propisane. Takođe, najveći dio tih obaveza i preporuka se odnosi na hodočasnike iz Afrike, Azije i Amerike, a jedan manji dio odnosi se i na hodočanike iz Evrope, odnosno iz Bosne i Hercegovine…

Preporuke za Hadž

Pročitajte više

29. septembar/rujan 2012. Svjetski dan srca

Vodeći uzrok smrti, danas su, u svijetu kardiovaskularne bolesti (KVB). Svake godine se izgubi 17.3 miliona života od ovih oboljenja, a prema procjenama SZO, do 2030. očekuje se da broj umrlih bude čak 23 miliona.  Faktori rizika koji opasno doprinose  pojavi kroničnih bolesti poput bolesti srca i moždanog udara, uključuju povišeni krvni tlak/pritisak, masnoće i šećer u krvi, pušenje, neadekvatan unos voća i povrća, prekomjerna tjelesna težina i nedovoljna fizička aktivnost.

Visoka stopa faktora rizika koji su vodeći uzroci smrti stanovništva prisutna je i u Federaciji i u cijeloj zemlji (više u Izvještaju o zdravstvenom stanju stanovništva FBiH 2011. https://www.zzjzfbih.ba/publikacije/izvjestaji/). Stopa umiranja usljed vaskularnih bolesti u svim dobnim skupinama sa 370/100 000 i zastupljenošću od 52,4% uzroka svih smrti 2011. u Federaciji postavlja ih na vodeće mjesto smrti. Od navedenih oboljenja umrlo je nešto više žena (53,2%) nego muškaraca (46,8%).

Pročitajte više