ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI
koji se odnose na djelatnost Centra za zaštitu od zračenja

 

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

(“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13)

 

 • Pravilnik o opsegu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 69/12 i 39/14)

 

 1. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini

(Službeni glasnik BiH”, broj 88/07)

 

 • Pravilnik o zdravstvenom nadzoru osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/15)
 • Pravilnik o tehničkim servisima za zaštitu od jonizirajućeg zračenja (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/15)
 • Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/15)
 • Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u hrani, hrani za životinje, lijekovima, predmetima opće upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet (“Službeni glasnik BiH”, broj 54/14)
 • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti u okolišu (“Službeni glasnik BiH”, broj 54/14)
 • Pravilnik o kontroli zatvorenih radioaktivnih izvora visoke aktivnosti i izvora nepoznatog vlasnika (“Službeni glasnik BiH”, broj 62/12)
 • Pravilnik o zaštiti od zračenja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva (“Službeni glasnik BiH”, broj 102/11)
 • Pravilnik o zaštiti od zračenja kod medicinske ekspozicije (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/11)
 • Pravilnik o uvjetima za promet i korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (“Službeni glasnik BiH”, broj 66/10)
 • Pravilnik o obuci iz zaštite od zračenja (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/15)

 

 1. Zakon o hrani

(Službeni glasnik BiH”, broj 50/04)

 

 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (“Službeni glasnik BiH”, br. 68/14, 79/16, 9/17 i 84/18)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17)