Federalno ministarstvo zdravstva

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10)
 • Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/12)

Državna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost

 • Pravilnik o zdravstvenom nadzoru lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/15)
 • Pravilnik o tehničkim servisima za zaštitu od jonizirajućeg zračenja (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/15)
 • Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/15)
 • Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u hrani, hrani za životinje, lijekovima, predmetima opće upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet (“Službeni glasnik BiH”, broj 54/14)
 • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti u okolišu (“Službeni glasnik BiH”, broj 54/14)
 • Pravilnik o kontroli zatvorenih radioaktivnih izvora visoke aktivnosti i izvora nepoznatog vlasnika (“Službeni glasnik BiH”, broj 62/12)
 • Pravilnik o zaštiti od zračenja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva (“Službeni glasnik BiH”, broj 102/11)
 • Pravilnik o zaštiti od zračenja kod medicinske ekspozicije (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/11)
 • Pravilnik o uvjetima za promet i korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (“Službeni glasnik BiH”, broj 66/10)

Agencija za sigurnost hrane

 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/14)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (“Službeni glasnik BiH”, broj 40/10)