Zahvalnica Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine direktorici Mostarskog sajma Dalfini Bošnjak

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH prim. mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med. uručio je zahvalnicu direktorici Mostarskog sajma gđi Dalfini Bošnjak za aktivnu potporu aktivnostima i projektima Zavoda. „Jedan od naših dobrih partnera je Mostarski sajam. Mostarski sajam nam nudi priliku ostvariti nove poslovne kontakte i ljudi koji vode ovaj sajam na čelu…