Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja se na 25. Mostarskom sajmu gospodarstva

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja se na ovogodišnjem, 25. Mostarskom sajmu gospodarstva od 16. do. 20. travnja 2024. godine. Sektor zdravstvene ekologije i Sektor javnog zdravstva sa pripadajućim službama i odjelima predstavljaju svoj rad partnerima s kojima Zavod radi već godinama. Svoje djelatnosti, usluge i kapacitete predstavljaju i budućim partnerima i…

Svjetski dan hemofilije 2024.

Hemofilija je genetski uvjetovan poremećaj koagulacije krvi koji se manifestira nedostatkom faktora zgrušavanja krvi, najčešće faktora VIII (hemofilija A) ili faktora IX (hemofilija B). Ovi faktori su ključni za normalno zgrušavanje krvi, a njihov nedostatak dovodi do poremećaja u procesu koagulacije. Hemofilija se klasificira kao blaga, umjerena ili teška prema razinama aktivnosti faktora zgrušavanja. Nasljeđuje…