Edukativna radionica u Sarajevu: Prevencija je ključna u suzbijanju karcinoma vrata maternice i karcinoma dojke

S ciljem izrade sveobuhvatnog Programa prevencije raka vrata maternice i raka dojke u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i UNFPA BiH (Populacijski fond Ujedinjenih nacija) započeo je aktivnosti na mapiranju dostupnosti zdravstvenih resursa i usluga u domenu prevencije raka vrata maternice i…