Panel-diskusija: Visok stepen pretilosti djece, trebaju se zauzeti svi sektori zajedno

Sve je više pretile djece, problem je globalan, a promjene svijesti i navika građana i roditelja, nastavnog osoblja i djece o pravilnoj ishrani neophodne – jedan je od zaključaka panel-diskusije o pravilnoj ishrani djece kao načinu za zaustavljanje visokog stepena pretilosti u ogranizaciji Udruženja Moderno društvo koja je održana 1. studenog 2023. na Trebeviću. Među…