Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovne potpisao memorandume o suradnji s dvije nevladine udruge iz Mostara

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potpisao je 21. kolovoza 2023. godine u Mostaru memorandume o međusobnoj suradnji s Udrugom za promicanje urbane kulture u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Udrugom Kap. Memorandume, temeljem kojih će se realizirati pojedinačne i zajedničke aktivnosti na uvođenju imunizacije protiv humanog papiloma virusa (HPV) u Federaciji Bosne i Hercegovine,…