Učešće Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u radu kampa Crvenog križa FBiH “Čuvari humanosti”

Saradnji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetske zdravstvene organizacije u sklopu projekta “Promocija vakcinacije protiv COVID-19 za ugrožene kategorije, starije i imunokompromitovane osobe i HPV vakcinacije za djevojke od 12-14 godina”  pridružio se i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Predstavnice Zavoda učestvovale su u radu kampa Crvenog križa FBiH “Čuvari humanosti” u…