Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara 2023.

Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara se širom svijeta obilježava 12. maja, na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Ovogodišnji slogan Međunarodnog vijeća medicinskih sestara/tehničara (ICN) je: „NAŠE MEDICINSKE SESTRE. NAŠA BUDUĆNOST“ (“OUR NURSES. OUR FUTURE”), što ukazuje na važnost medicinskih sestara za budućnost zdravstvenih sistema. Godine koje su prošle bile su izazovne za zdravstvene sisteme širom…