Aktivnosti na jačanju Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u BiH provodi aktivnosti koje imaju za glavni cilj jačanje Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva naziva “Jačanje standardiziranih operativnih procedura Stručnog savjetodavnog tijela, razvoj politika i izrada programa“. Formirane radne grupe bit će zadužene za realizaciju podciljeva…