Radionica u okviru Best-ReMap Package 7

Jedna od aktivnosti koju Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH kao pridruženi partner projekta Trećeg zdravstvenog programa EU „Best-ReMaP- JA“ (reformulacija, marketing i javne nabavke – Best-ReMaP JA) je i testiranje software-a Katalog hrane koji bi javnim ustanovama koje pružaju usloge ishrane trebao olakšati javnu nabavku hrane. U sklopu aktivnosti ostvarena je saradnja sa predškolskim…

Završen projekat Zdrava ishrana djece preškolskog uzrasta – Healthy Eating of Preschool Children – HEPSC IPA – Interreg CBC

S januarom 2023. godine, okončana je implementacija projekta Zdrava ishrana djece preškolskog uzrasta – Healthy Eating Preschool Children, ili skraćeno HEPSC. Projekt se bavio problemom gojaznosti kod djece predškolskog uzrasta, a provodio ga je Dom zdravlja Bar sa partnerima: Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH iz Mostara te Ministarstvom…