Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 21.02. – 22.02.2023. godine “in class” u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Mostar. Edukacija počinje u…