Distribucija i dostupnost cjepiva Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 proizvođača Moderna- priopćenje za javnost

Obavještavamo javnost i medije da je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 08.12.2022. godine zaprimio cjepiva proizvođača Moderna. Cjepiva su dobila pozitivan nalaz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i od ponedjeljka, 19.12.2022. godine su dostupna stanovništvu Federacije BiH. Važno je napomenuti da je cjepivo Moderna, Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, cjepivo koje se koristi…

Uticaj aerozagađenja na zdravlje i mjere zaštite

Zagađenje zraka je vodeći ekološki riziko faktor za zdravlje i procjenjuje se da je gotovo trećina stanovnika evropskih gradova izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA). Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se…