Svjetska sedmica borbe protiv antimikrobne rezistencije (18.-24. novembar/studeni )

Bakterije, virusi, gljivice i paraziti koji su otporni na lijekove mogu se širiti unutar i između životinjske, ljudske i biljne populacije, te se kretati kroz okoliš. Zbog toga, rješavanje antimikrobne rezistencije zahtijeva multisektoralnu intervenciju poznatu kao „Jedinstveni pristup zdravlju (One Health Approach)“. To je holistički pristup koji prepoznaje da su životinjsko, ljudsko, biljno te zdravlje…