Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u srijedu, 26.01.2022.  godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul. Titova broj…